Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti letno poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili (ZDRAVILA_nacrt) za preteklo koledarsko leto. Poročilo morajo predložiti tudi veletrgovci z zdravili, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO.

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti letno poročilo o ravnanju z odpadnimi zdravili (ZDRAVILA_nacrt) za preteklo koledarsko leto. Poročilo morajo predložiti tudi veletrgovci z zdravili, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO.

Pravna podlaga: 21. člen Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili.

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

Obrazec poročila ZDRAVILA nacrt