Skoči do osrednje vsebine

Evidenčni listi

Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in njihov prevzemnik potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov v Republiki Sloveniji. Evidenčni list izpolnjujejo in potrjujejo pošiljatelji in prevzemniki pošiljk odpadkov v Republiki Sloveniji.

Evidenčnega lista ni treba izpolniti in potrditi, kadar imetnik odpadke prepušča v nadaljnje ravnanje.

Evidenčnega lista ni treba izpolniti in potrditi tudi za čezmejne pošiljke odpadkov.

Evidenčni list se izpolni in potrdi z uporabo aplikacije IS Odpadki. Za uporabo aplikacije se je treba registrirati.

Uporabniška navodila za delo z aplikacijo IS-Odpadki.

Vprašanja glede uporabe aplikacije IS-Odpadki pošljite na elektronski naslov: isodpadki@gov.si. Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Informacije o možnosti izmenjave podatkov iz evidenčnih listov med lokalnimi IS in IS-Odpadki (uvoz podatkov z evidenčnih listov v IS-Odpadki).