Skoči do osrednje vsebine

Evidenčni listi

OBVESTILO ZA UPORABNIKE – 18. 5. 2023

V četrtek 18. 5. 2023 bo med 11.00 in 16.00 uro prekinjeno delovanje aplikacije IS-Odpadki zaradi nadgradnje sistemov. Uporabnike prosimo za razumevanje.

OBVESTILO ZA UPORABNIKE – 16. 3. 2023

Vprašanja glede evidenčnih listov pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Splošno o evidenčnih listih

Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in njihov prevzemnik potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov v Republiki Sloveniji. Izpolnjujejo in potrjujejo ga pošiljatelji in prevzemniki pošiljk odpadkov v Republiki Sloveniji.

Evidenčnega lista ni treba izpolniti in potrditi, kadar imetnik odpadke prepušča v nadaljnje ravnanje.

Evidenčnega lista ni treba izpolniti in potrditi tudi za čezmejne pošiljke odpadkov.

Pravna podlaga: 25. in 26. člen Uredbe o odpadkih

Evidenčni list se izpolni in potrdi z uporabo aplikacije IS Odpadki. Za uporabo aplikacije se je treba registrirati.

Uporabniška navodila za delo z aplikacijo IS-Odpadki.

 

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetji in IS-Odpadki (uvoz podatkov z evidenčnih listov v IS-Odpadki).