Skoči do osrednje vsebine

Sporočanje podatkov o dajanju proizvodov, za katere velja PRO, na trg v Republiki Sloveniji

Obvestila za poslovne subjekte, ki sporočajo podatke

Obvestilo za distributerje plastičnih nosilnih vrečk – 31. 3. 2022

Distributerje obveščamo, da je bilo treba Agenciji zadnjič sporočiti podatke o prodanih zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečkah za koledarsko leto 2021. Rok za oddajo tega poročila se je iztekel 31. marca 2022.

Sporočanje podatkov o dajanju embalaže na trg v Republiki Sloveniji

Proizvajalci, ki izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) s sklenitvijo pogodbe pooblastijo za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO, tej DROE sporočajo podatke o embalaži, dani na trg v RS. Ti podatki so podlaga za obračun stroškov opravljenih storitev ravnanja z odpadno embalažo (embalažnina), ki jih zagotavljajo DROE. DROE zbrane podatke štirikrat letno predložijo Agenciji. Poleg njih Agenciji štirikrat letno predložijo podatke o embalaži, dani na trg v RS, tudi proizvajalci, ki na podlagi vpisa v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO.

Za leti 2019 in 2020 ter prvo polovico leta 2021 je moral Agenciji te podatke sporočiti vsak proizvajalec sam. Rok za sporočanje teh podatkov se je iztekel 31. marca 2022. Če ste zamudili ta rok, lahko še vedno oddate poročilo za prvo polletje 2021.

Za tretje četrtletje leta 2021 so te podatke Agenciji prvič sporočile DROE in proizvajalci, vpisani v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo. Sporočanje teh podatkov je začasno omogočeno z uporabo aplikacije IS-Odpadki, in sicer za:

  • januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila,
  • april, maj in junij tekočega leta do 30. julija,
  • julij, avgust in september tekočega leta do 30. oktobra in
  • oktober, november in december tekočega leta do 30. januarja prihodnjega leta.

Navodilo za oddajo poročila za DROE

Vzorec obrazca poročila za DROE

Navodilo za oddajo poročila za PROIZVAJALCA – INDIVIDUALNI SISTEM

Vzorec obrazca poročila za PROIZVAJALCA – individualni sistem

Sporočanje podatkov o prodanih plastičnih nosilnih vrečkah

Leta 2022 je bila z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži ukinjena obveznost distributerjev, da enkrat letno za preteklo koledarsko leto sporočijo podatke o zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečkah, primernih za primarno embalažo nepredpakiranih živil, ki so jih prodali potrošnikom kot nosilne vrečke za predpakirana živila ali za neživilsko blago.

Sporočanje podatkov o dajanju plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji

Nosilec skupnega načrta sporoči Agenciji do 31. marca tekočega leta podatke o dajanju plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v RS za preteklo koledarsko leto. Te podatke, ki jih pridobi od proizvajalcev do 31. januarja tekočega leta, vključi v letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za preteklo koledarsko leto. Nosilec skupnega načrta mora letno poročilo prvič poslati do 31. marca 2024 za leto 2023.