Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi, avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji ter proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO, morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi, avtomobilskimi in industrijskimi baterijami in akumulatorji ter proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO, morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Pravna podlaga: 40. člen Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

Obrazec poročila OBA nacrt