Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o izvedenih aktivnostih obveščanja uporabnikov obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov

Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov morajo svoje uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru.

Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov morajo svoje uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru.

Pravna podlaga: 23. člen Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.

Način izvedbe

Poročilo o teh aktivnostih, ki so bile izvedene v preteklem koledarskem letu, predložijo do 31. marca tekočega koledarskega leta na obrazcu.

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se pošlje kot priponko po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.