Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o izvedenih aktivnostih obveščanja uporabnikov obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov

Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov morajo svoje uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Poročilo o teh aktivnostih, ki so bile izvedene v preteklem koledarskem letu, predložijo do 31. marca tekočega koledarskega leta na obrazcu.

Pravna podlaga: 23. člen Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se pošlje kot priponko po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.