Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z izrabljenimi gumami

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi gumami morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z izrabljenimi gumami za preteklo koledarsko leto.

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi gumami morajo do 31. marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z izrabljenimi gumami za preteklo koledarsko leto. Poročilo morajo predložiti tudi proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO.

Pravna podlaga: 28. člen Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami

Način izvedbe

Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.