Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadno embalažo

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo in proizvajalci, vpisani v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo morajo do 31. marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z odpadno embalažo (OE_DROE in OE_individualni) za preteklo koledarsko leto.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo in proizvajalci, vpisani v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo morajo do 31.marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o ravnanju z odpadno embalažo (OE_DROE in OE_individualni) za preteklo koledarsko leto.

Pravna podlaga: 46. in 47. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

Obrazec poročila OE_DROE

Obrazec poročila OE_individualni