Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o izvedeni sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov (MKO sortirna)

Poročilo MKO sortirna za preteklo koledarsko leto predložijo izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta.

Poročilo MKO sortirna za preteklo koledarsko leto predložijo izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta.

Pravna podlaga: 21. člen Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.

Način izvedbe

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v poročilu MKO_sortirna sporoči podatke o vrsti in viru nastajanja odpadkov ter o sestavi mešanih komunalnih odpadkov.

Poročilo se predloži na obrazcu MKO_sortirna. Pred začetkom izpolnjevanja je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Izpolnjen obrazec se uvozi v aplikacijo IS-Odpadki.

V modulu letna poročila s klikom na gumb "Poročanje po specialnem predpisu" v polju "Tip letnega poročila", izberite poročilo z nazivom "MKO_sortirna_2023 - POROČILO O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (20 03 01)".

V koraku "Vnos letnega poročila - korak 2/5" v polju "XLSX datoteka" kliknete na gumb "Izberite datoteko". Izpolnjeno poročilo (xlsx obrazec) poiščete med svojimi datotekami in ga s klikom na gumb "Naloži Xlsx" uvozite v aplikacijo IS-Odpadki. S klikom na gumb "Naprej" pridete do zadnjega koraka "Vnos letnega poročila - korak 2/5", v katerem predložite poročilo s klikom na gumb "Zaključi in oddaj poročilo".