Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi

Če gradnja traja več kot tri leta, investitor predloži poročilo po zaključku vsakega tretjega leta gradnje in zaključno poročilo 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za gradnjo objekta pridobljeno uporabno dovoljenje pred tem rokom.

Poročilo predloži investitor najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za gradnjo objekta pridobljeno uporabno dovoljenje pred tem rokom.

Če gradnja traja več kot tri leta, investitor predloži poročilo po zaključku vsakega tretjega leta gradnje in zaključno poročilo 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za gradnjo objekta pridobljeno uporabno dovoljenje pred tem rokom.

Pravna podlaga: 10. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Način izvedbe

Poročilo se izpolni na obrazcu poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi.  Poročilo se pošlje kot priponko po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.