Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje)

Obvestila

Vprašanja glede izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-nastajanje pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Splošno o poročilu ODP-nastajanje

Poročilo ODP-nastajanje za preteklo koledarsko leto predložijo izvirni povzročitelji odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta.

Izvirni povzročitelj odpadkov je vsaka pravna ali fizična oseba, katere delovanje povzroča nastajanje odpadkov. Izvirni povzročitelji odpadkov so na primer gospodarske družbe, podjetniki, obrtniki, zadruge, zavodi, kmetijska gospodarstva, trgovci, gostinci, agencije, vrtci, šole, fakultete, državni organi, lokalne skupnosti, samozaposlene osebe, gospodinjstva (posamezniki) ..., če pri njihovem delovanju nastajajo odpadki.

Pravna podlaga: 28. in 29. člen Uredbe o odpadkih, 23. člen Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami, 7. člen Uredbe o odpadnih oljih in 4. člen Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Sporočeni podatki so podlaga za pripravo programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, za pripravo statističnih podatkov, za pripravo analiz podatkov o nastalih, zbranih in obdelanih odpadkih, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev, in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti Republike Slovenije po EU predpisih in mednarodnih konvencijah.

Izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-nastajanje

1. Izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-nastajanje Z UPORABO APLIKACIJE IS-Odpadki

Izvirnim povzročiteljem odpadkov priporočamo, da izpolnijo in predložijo poročilo ODP-nastajanje z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za kar se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-nastajanje z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov. Izvirni povzročitelj odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. V poročilo vnese še vse zahtevane podatke o začasnem skladiščenju in čezmejnih pošiljkah odpadkov (izvoz). Nato poročilo zaključi in ga predloži z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

VIDEO NAVODILA za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-nastajanje z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

PISNA NAVODILA za izpolnjevanje in predložitev poročila ODP-nastajanje z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

ALI

2. Izpolnjevanje poročila ODP-nastajanje na XLS OBRAZCU IN PREDLOŽITEV POROČILA PO ELEKTRONSKI POŠTI:

Za izvirne povzročitelje odpadkov, ki še niso registrirani uporabniki IS-Odpadki, je na voljo xls obrazec poročila ODP-nastajanje. Ta obrazec je treba najprej obvezno shraniti na vašem osebnem računalniku, šele nato ga začnite izpolnjevati. Poročilo za preteklo koledarsko leto pošljite kot priponko po elektronski pošti na e-naslov odpadki.arso@gov.si.

VIDEO NAVODILA za oddajo poročila ODP-nastajanje na xls obrazcu.

PISNA NAVODILA za oddajo poročila ODP-nastajanje na xls obrazcu.

Tak način izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-nastajanje se ukinja, zato priporočamo registracijo in predložitev poročila z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Kako preverim ali moram predložiti poročilo ODP-nastajanje

Poročilo ODP-nastajanje mora predložiti tisti izvirni povzročitelj odpadkov, ki vsaj na eno vprašanje odgovori z DA:

 1. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je vašem podjetju/organizaciji zaradi vašega delovanja (opravljanja vaše dejavnosti) v preteklem koledarskem letu nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov? V te količine se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki ste jih prepustili zbiralcem.
 2. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je v vašem podjetju/organizaciji zaradi vašega delovanja (opravljanja vaše dejavnosti) v preteklem koledarskem letu nastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov? V te količine se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki ste jih prepustili zbiralcem.
 3. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je imel v preteklem koledarskem letu zaposlenih 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve), vsaj eno pošiljko odpadkov pa ste oddali z evidenčnim listom ali poslali v tujino kot čezmejno pošiljko odpadkov?
 4. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v preteklem koledarskem letu več kot 50 kg izrabljenih gum oddal z evidenčnim listom zbiralcu odpadkov, pri čemer so te izrabljene gume izvirale iz novih ali rabljenih gum, ki ste jih sami pridobili v drugi državi EU ali uvozili iz tretje države (vključno s spletnimi nakupi) zgolj zaradi njihove uporabe na vaših vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti (končni uporabnik gum brez predhodnega dobavitelja)?
 5. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko odpadnih mineralnih ali sintetičnih maziv ali industrijskih olj oddal z evidenčnim listom zbiralcu odpadkov?
 6. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko komunalnih odpadkov oddal z evidenčnim listom zbiralcu ali predelovalcu odpadkov?
 7. Ali ste posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko komunalnih odpadkov oddal z evidenčnim listom zbiralcu ali predelovalcu odpadkov?

Poročila ODP-nastajanje ni treba predložiti tistemu izvirnemu povzročitelju odpadkov, ki je:

 • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je na vsa vprašanja odgovoril z NE,
 • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je vse svoje odpadke v preteklem koledarskem letu prepustil zbiralcem odpadkov,
 • posameznik (gospodinjstvo),
 • posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (razen če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA).

________________________________________________________________________________

Informacije o možnosti izmenjave podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki (uvoz podatkov za namen predložitve poročila ODP-nastajanje v IS-Odpadki).