Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za odpadne plastične proizvode

Priprava poročila o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za odpadne plastične proizvode

Nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in odpadnim ribolovnim orodjem, morajo do 31. marca tekočega koledarskega leta predložiti poročilo o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO (SUP_nacrt) za preteklo koledarsko leto.

Pravna podlaga: 18. člen Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

Priprava poročila

Pred začetkom izpolnjevanja poročila je treba obrazec obvezno shraniti na osebnem računalniku. Poročilo se kot priponko pošlje po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si.

Obrazec poročila SUP nacrt