Skoči do osrednje vsebine

Register infrastrukture državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi določa, da sta raba prostora in posebna raba vode v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj omejeni. Če se s postopki prostorskega načrtovanja na teh območjih načrtujejo kakršne koli prostorske ureditve, mora pripravljavec prostorskega akta od Agencije za okolje pridobiti mnenje.

V njem Agencija za okolje ugotovi, ali so bile spoštovane Splošne smernice omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj, ki so del Državnega prostorskega reda.

Referenčne postaje so vpisane v register infrastrukture državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe, ki ga vodi Agencija za okolje. V registru so zbrani podatki o vseh merilnih postajah ter drugih objektih in napravah za meteorološko, hidrološko, oceanografsko ter seizmološko opazovanje.

Število merilnih postaj

Merilne postaje za izvajanje meteorološkega opazovanja 280
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na podzemnih vodah 139
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na tekočih površinskih vodah 199
Merilne postaje za izvajanje hidrološkega opazovanja na stoječih površinskih vodah 4
Merilne postaje za izvajanje oceanografskega opazovanja 4
Merilne postaje za izvajanje seizmološkega opazovanja 37
Skupno število merilnih postaj 663