Skoči do osrednje vsebine

Na območju Republike Slovenije je prepovedano razširjati informacije z napovedmi neugodnih ali nevarnih hidroloških razmer, ki jih ni objavila Agencija za okolje.

V okviru hidroloških služb po vsem svetu se spremljajo, proučujejo in analizirajo hidrološki pojavi. Naloge državne hidrološke službe za območje Republike Slovenije izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Ocenjujemo verjetnost nastanka nevarnih vremenskih in hidroloških razmer ter z njimi povezano ogroženost človeških življenj, zdravja in premoženja. Pred nevarnim pojavom opozarjamo javnost. Zagotavljamo tudi posebne analize, ocene in napovedi za potrebe državnih organov.

Analize, ocene in napovedi, ki jih objavljamo, so uradne. Med drugim smo v službi zadolženi za pripravo:

  • analiz in napovedi hidroloških razmer, vključno z napovedmi neugodnih ali nevarnih hidroloških razmer,
  • analiz in napovedi vodne bilance,
  • ocen in napovedi količinskega stanja voda in ocene razpoložljivih vodnih virov,
  • analiz hidroloških značilnosti vodnih območij in vodnih teles ter napovedi hidroloških
  • sprememb na vseh elementih hidrološkega cikla.