Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o opravljenih prvih meritvah odpadnih voda iz industrijskih naprav

Upravljavec industrijske naprave mora izdelati poročilo o prvih meritvah, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi v obratovanju naprave ter ga v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje.

Upravljavec industrijske naprave mora izdelati poročilo o prvih meritvah, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi v obratovanju naprave ter ga v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje. Zavezanec za posredovanje poročila lahko pooblasti tudi izvajalce.

Digitalno potrdilo za pooblaščene izvajalce obratovalnega monitoringa

Zaradi preverjanja pristnosti poročil o obratovalnem monitoringu in o prvih meritev odpadnih voda morate pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa do 15. januarja tekočega leta posredovati podatke o novih digitalnih potrdilih na naslov gp.arso-vode@gov.si na predpisanem obrazcu.  

Obrazec posredujte v Word obliki (doc) in kot skeniran dokument, opremljen z zahtevano štampiljko in podpisom (pdf). V elektronsko sporočilo pod naziv zadeve navedite: ’Ime izvajalca obratovalnega monitoringa - podatki o digitalnih potrdilih'.

Prve meritve - način izvedbe

Upravljavec industrijske naprave pošlje poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki Agenciji za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec industrijske naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.

V primeru odvoza odpadne vode kot dokazilo v poročilo priložite potrjeno potrdilo o odvozu odpadne vode.

Dodajamo še navodila za določanje letne količine padavin.

Zakonodaja