Skoči do osrednje vsebine

Poročanje v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO)

Upravljavec vsakega industrijskega kompleksa, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I Uredbe (ES) 166/2006 (Uredba) in z zmogljivostjo nad vrednostmi zmogljivosti, opredeljenimi v Prilogi I Uredbe, mora letno poročati Agenciji za okolje o letnih količinah ključnih onesnaževal v izpustih v zrak ali vode ter prenosu odpadkov izven kraja nastanka.

Način izvedbe

Upravljavci industrijskih kompleksov morajo poslati svoje E-RIPO poročilo na izpolnjenem obrazcu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali na gp.arso@gov.si.

Sprememba pri poročanju za E-RIPO zavezance od vključno poročevalskega leta 2023

Evropska Komisija je v zvezi z E-RIPO poročanjem sprejela Izvedbena Sklepa Komisije (EU) 2019/1741 in 2022/142, s katerima dopolnjuje poročevalske obveznosti iz Uredbe (ES 166/2006).

Zavezanci morajo od vključno poročevalskega leta 2023 naprej  poročati za vsako napravo, v kateri se izvaja E-RIPO dejavnost tudi o OBSEGU PROIZVODNJE (količina) ter uporabljati izključno enote in parametre, ki so določeni v točki 3 (Enote in parametri) v Prilogi, Del 2, Izvedbenega Sklepa Komisije (EU) 2022/142 in upoštevati opredelitev pojmov ter splošna pravila iz Priloge, Del 2 tega Izvedbenega Sklepa.