Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda

Za izvedbo obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Priprava poročila o obratovalnem monitoringu

Upravljavec naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec industrijske naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.