Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda

Upravljavec naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje.

Pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila

15. 3. 2024

V kolikor po oddaji poročila v elektronski obliki na elektronski naslov gp.arso@gov.si ne prejmete avtomatske povratnice Agencije za okolje za poslano zadevo, je potrebno datoteko poslati ponovno v stisnjeni obliki. V nasprotnem primeru Agencija ne bo prejela poročila. Predlagamo, da pri tem upoštevate spodnje »Navodilo za pošiljanje Poročil-Monitoring s programom 7-ZIP«.

Obratovalni monitoring stanja površinskih voda se izvaja zaradi:

  • ugotavljanja vpliva odvajanja odpadne vode na stanje površinskih voda,
  • ugotavljanja vpliva odvajanja tekočih odpadkov oziroma odpadne vode iz proizvodnje titanovega dioksida na stanje površinskih voda in
  • ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču na stanje površinskih voda.

O izvedbi obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda morajo poročati upravljavci naprav. Obseg in način izvajanja obratovalnega monitoringa je določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Način izvedbe

Upravljavec naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec industrijske naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.

Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.