Skoči do osrednje vsebine

Na območju Republike Slovenije je prepovedano razširjati informacije z napovedmi neugodnih ali nevarnih oceanografskih razmer, ki jih ni objavila Agencija za okolje.

Oceanografske službe po vsem svetu ocenjujejo verjetnost nastanka nevarnih razmer na morju ter z njimi povezano ogroženost človeških življenj, zdravja in premoženja. Naloge oceanografske službe za območje Republike Slovenije izvaja Agencija za okolje. Analize, ocene in napovedi, ki jih objavljamo, so uradne. Analize in ocene pripravljamo zaradi oceanografskih pojavov ter neugodnih ali škodljivih pojavov ali procesov zaradi njih.

Med drugim smo zadolženi za pripravo:

  • analiz in napovedi neugodnih ali škodljivih ekoloških razmer, povezanih z oceanografskimi pojavi,
  • analiz in napovedi valovanja, tokovanja in plimovanja morja, vključno z napovedmi neugodnih ali nevarnih razmer na morju.