Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o meritvah onesnaževal v nevarnih odpadkih za sežig in sosežig ter o rezultatih analiz ostankov sežiga

Upravljavci sežigalnic in naprav za sosežig morajo do 31. marca tekočega koledarske leta poleg poročila ODP-obdelava predložiti tudi poročilo s podatki o:
• vsebnosti polikloriranih bifenilov, pentaklorfenola, klora, fluora, žvepla, težkih kovin in drugih onesnaževal v vhodnih nevarnih odpadkih za sežig in sosežig ter
• rezultatih analiz celotne topne frakcije in topne frakcije težkih kovin v ostankih sežiga.

Upravljavci sežigalnic in naprav za sosežig morajo do 31. marca tekočega koledarske leta poleg poročila ODP-obdelava predložiti tudi poročilo s podatki o:

  • vsebnosti polikloriranih bifenilov, pentaklorfenola, klora, fluora, žvepla, težkih kovin in drugih onesnaževal v vhodnih nevarnih odpadkih za sežig in sosežig ter
  • rezultatih analiz celotne topne frakcije in topne frakcije težkih kovin v ostankih sežiga.

Pravna podlaga: 27. člen Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Način izvedbe

Poročilo se pošlje kot priponko po elektronski pošti na e-naslov gp.arso@gov.si. Predpis ne določa posebnega obrazca poročila.

Sežigalnica je kakršna koli naprava, ki je nepremična ali premična tehnološka enota in oprema, namenjena termični obdelavi odpadkov z izkoriščanjem pridobljene zgorevalne toplote ali brez nje, s sežigom z oksidacijo odpadkov in drugimi postopki toplotne obdelave, kot so piroliza, uplinjanje ali obdelava v plazmi, če se snovi, ki nastanejo pri obdelavi, naknadno sežgejo.

Naprava za sosežig je kakršna koli naprava, ki je nepremična ali premična tehnološka enota, katere glavni namen je proizvodnja energije ali materialnih izdelkov in ki uporablja odpadke kot običajno ali dodatno gorivo ali v kateri se odpadki termično obdelajo z namenom odstranitve s sežigom z oksidacijo odpadkov in drugimi postopki toplotne obdelave, kot so piroliza, uplinjanje ali obdelava v plazmi, če se snovi, ki nastanejo pri obdelavi, naknadno sežgejo. Če sosežiganje odpadkov poteka tako, da glavni namen naprave za sosežig ni proizvodnja energije ali izdelkov, ampak termična obdelava odpadkov, se naprava šteje za sežigalnico.