Skoči do osrednje vsebine

Letno poročanje upravljalcev kemičnih čistilnic

Upravljavec naprave za kemično čiščenje mora izdelati letno poročilo in ga do 31. januarja tekočega leta posredovati Agenciji za okolje za preteklo koledarsko leto, kot navedeno v 22. členu spodnje Uredbe.

Za upravljavce z več napravami je pomembno, da za vsako napravo izpolnijo svoj zvezek oz. obrazec, na koncu pa na ustreznem listu opravijo še seštevek parametrov za vse naprave skupaj, tako kot je navedeno v opombah in dodatnih navodilih.

Obrazci

 • Obrazci za ročno vnašanje

  Obrazec in poslovnik za letno poročilo v pdf obliki, ki ga upravljavci lahko natisnejo in izpolnijo ročno. Letno poročilo lahko pošljete Agenciji v pisni ali e-obliki (skenirano).
  Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za okolje
 • Obrazci za izpolnjevanje z računalnikom

  V poslovnik in letno poročilu v doc obliki je možno vnašanje podatkov z računalnikom, vsi izračuni pa se izvajajo ročno. Obrazca sta identična zgornjima v pdf obliki. Upravljavci lahko pošljejo Letno poročilo na Agencijo le v e-obliki.
  Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za okolje
 • Obrazci z delno samodejnim izračunavanjem

  Datoteki v xls obliki združujeta Poslovnik in Letno poročilo. Prva je prirejena upravljavcem z eno, druga pa tistim z več napravami. Po vnašanju določenih numeričnih podatkov (količine topil itd) se samodejno izvajajo nekateri izračuni tako v delu, ki pripada poslovniku kot v delu, ki pripada letnemu poročilu.

  Poleg opomb, ki so navedene v originalnih prilogah k uredbi, so kot pomoč poročevalcem v xls datotekah navedena še dodatna navodila, ki olajšajo izpolnjevanje e-oblike obrazcev. Izpolnjeni obrazec oz. obrazce lahko pošljete na Agencijo le v e-obliki.

  Za upravljavce z več napravami je pomembno, da za vsako napravo izpolnijo svoj zvezek oz. obrazec, na koncu pa na ustreznem listu opravijo še seštevek parametrov za vse naprave skupaj, tako kot je navedeno v opombah in dodatnih navodilih.
  Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za okolje