Skoči do osrednje vsebine

Letno poročanje upravljalcev kemičnih čistilnic

Način izvedbe

Upravljavec naprave za kemično čiščenje mora Agenciji za okolje do 31. januarja tekočega leta na naslov gp.arso@gov.si poslati letno poročilo za preteklo koledarsko leto.

Upravljavec z več kemičnimi čistilnicami mora za vsako napravo izpolniti svoj zvezek oz. obrazec, na koncu pa na ustreznem listu opraviti še seštevek parametrov za vse naprave skupaj, tako kot je navedeno v opombah in dodatnih navodilih.

Obrazci

 • Obrazci za ročno vnašanje

  Obrazec in poslovnik za letno poročilo v pdf obliki, ki ga upravljavci lahko natisnejo in izpolnijo ročno. Letno poročilo lahko pošljete Agenciji v pisni ali e-obliki (skenirano).
  Obrazci, prijavnice
 • Obrazci za izpolnjevanje z računalnikom

  V poslovnik in letno poročilu v doc obliki je možno vnašanje podatkov z računalnikom, vsi izračuni pa se izvajajo ročno. Obrazca sta identična zgornjima v pdf obliki. Upravljavci lahko pošljejo Letno poročilo na Agencijo le v e-obliki.
  Obrazci, prijavnice
 • Obrazci z delno samodejnim izračunavanjem

  Datoteki v xls obliki združujeta Poslovnik in Letno poročilo. Prva je prirejena upravljavcem z eno, druga pa tistim z več napravami. Po vnašanju določenih numeričnih podatkov (količine topil itd) se samodejno izvajajo nekateri izračuni tako v delu, ki pripada poslovniku kot v delu, ki pripada letnemu poročilu.

  Poleg opomb, ki so navedene v originalnih prilogah k uredbi, so kot pomoč poročevalcem v xls datotekah navedena še dodatna navodila, ki olajšajo izpolnjevanje e-oblike obrazcev. Izpolnjeni obrazec oz. obrazce lahko pošljete na Agencijo le v e-obliki.

  Za upravljavce z več napravami je pomembno, da za vsako napravo izpolnijo svoj zvezek oz. obrazec, na koncu pa na ustreznem listu opravijo še seštevek parametrov za vse naprave skupaj, tako kot je navedeno v opombah in dodatnih navodilih.
  Obrazci, prijavnice