Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za industrijske naprave

Digitalno potrdilo

Zaradi preverjanja pristnosti poročil o obratovalnem monitoringu in o prvih meritev odpadnih voda morate pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa do 15. januarja tekočega leta posredovati podatke o novih digitalnih potrdilih na naslov gp.arso-vode@gov.si na predpisanem obrazcu.  

Obrazec posredujte v Word obliki (doc) in kot skeniran dokument, opremljen z zahtevano štampiljko in podpisom (pdf). V elektronsko sporočilo pod naziv zadeve navedite: ’Ime izvajalca obratovalnega monitoringa - podatki o digitalnih potrdilih'.

Obrazec

Obratovalni monitoring - način izvedbe

Upravljavec industrijske naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec industrijske naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.

V primeru odvoza odpadne vode kot dokazilo v poročilo priložite potrjeno potrdilo o odvozu odpadne vode.

Dodajamo poenostavljena navodila za ugotavljanje čezmernega obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz industrijskih naprav in navodila za določanje letne količine padavin.

Zakonodaja