Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za industrijske naprave

Pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila

15. 3. 2024

V kolikor po oddaji poročila v elektronski obliki na elektronski naslov gp.arso@gov.si ne prejmete avtomatske povratnice Agencije za okolje za poslano zadevo, je potrebno datoteko poslati ponovno v stisnjeni obliki. V nasprotnem primeru Agencija  ne bo prejela poročila. Predlagamo, da pri tem upoštevate spodnje »Navodilo za pošiljanje Poročil-Monitoring s programom 7-ZIP«.

Zavezanci morajo na Agencijo za okolje najkasneje do 31. 3. tekočega leta v elektronski obliki posredovati Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto. Zavezanec za posredovanje elektronskega poročila na Agencijo za okolje lahko pooblasti tudi izvajalca obratovalnega monitoringa.

Evidenca izvajalcev prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Digitalno potrdilo za izvajalce obratovalnega monitoringa

Zaradi preverjanja pristnosti poročil o obratovalnem monitoringu in o prvih meritvah odpadnih voda morate pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa do 15. januarja tekočega leta posredovati podatke o novih digitalnih potrdilih na naslov gp.arso-vode@gov.si na predpisanem obrazcu.  

Obrazec posredujte v Word obliki (doc) in kot skeniran dokument, opremljen z zahtevano štampiljko in podpisom (pdf). V elektronsko sporočilo pod naziv zadeve navedite: ’Ime izvajalca obratovalnega monitoringa - podatki o digitalnih potrdilih'.

Obrazec

Obratovalni monitoring - način izvedbe

Upravljavec industrijske naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec industrijske naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.

V primeru odvoza odpadne vode kot dokazilo v poročilo priložite potrjeno potrdilo o odvozu odpadne vode.

Dodajamo poenostavljena navodila za ugotavljanje čezmernega obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz industrijskih naprav in navodila za določanje letne količine padavin.

Zakonodaja