Skoči do osrednje vsebine

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda

Kdor zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, je zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Za to vodo mora izvajati obratovalni monitoring odpadnih voda.

Zavezanci morajo na Agencijo za okolje najkasneje do 31. 3. tekočega leta v elektronski obliki posredovati Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto. Zavezanec za posredovanje elektronskega poročila na Agencijo za okolje lahko pooblasti tudi izvajalca obratovalnega monitoringa.

Zavezanci morajo na podlagi Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto sestaviti trimesečni obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode in ga preko informacijskega sistema  (IS) E-TROD predložiti krajevno pristojnemu finančnemu organu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave:

  • za prvo trimesečje,   najkasneje do 25. aprila tekočega leta,
  • za drugo trimesečje, najkasneje do 25. julija tekočega leta,
  • za tretje trimesečje,  najkasneje do 25. oktobra tekočega leta in
  • za četrto trimesečje, najkasneje do 25. januarja preteklega leta.