Skoči do osrednje vsebine

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda

Kdor zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, je zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Za to vodo mora izvajati obratovalni monitoring odpadnih voda.

Način izvedbe

Zavezanci morajo na podlagi Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto sestaviti trimesečni obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode in ga preko informacijskega sistema  (IS) E-TROD predložiti krajevno pristojnemu finančnemu organu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave:

  • za prvo trimesečje,   najkasneje do 25. aprila tekočega leta,
  • za drugo trimesečje, najkasneje do 25. julija tekočega leta,
  • za tretje trimesečje,  najkasneje do 25. oktobra tekočega leta in
  • za četrto trimesečje, najkasneje do 25. januarja preteklega leta.