Skoči do osrednje vsebine

Predložitev bilance uporabljenih organskih topil

Upravljavec naprave HOS/HHOS mora do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji za okolje bilanco uporabljenih organskih topil za preteklo koledarsko leto, kot to zahteva 24. člen Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.

Način izvedbe

Upravljavec naprave HOS/HHOS mora Agenciji za okolje predložiti bilanco na predpisanem obrazcu v pisni ali elektronski obliki na naslov gp.arso@gov.si. Poročilo lahko predloži tudi preko spodnjega spletnega obrazca.