Skoči do osrednje vsebine

Na območju Republike Slovenije je prepovedano razširjati informacije z napovedmi neugodnih ali nevarnih vremenskih razmer, ki jih ni objavila Agencija za okolje.

Meteorološke službe po vsem svetu, povezane preko Svetovne meteorološke organizacije, spremljajo, proučujejo in analizirajo vremenske pojave. Naloge meteorološke službe za območje Republike Slovenije izvaja Agencija za okolje. Analize, ocene in napovedi, ki jih objavljamo, so uradne. Analize in ocene pripravljamo zaradi proučevanja meteoroloških pojavov, napovedi pa za obveščanje in opozarjanje javnosti na meteorološke razmere ter neugodne ali škodljive pojave ali procesov zaradi njih. Zagotavljamo tudi posebne analize, ocene in napovedi za potrebe državnih organov.

Med drugim smo zadolženi za pripravo:

  • analiz in napovedi vremena, vključno z napovedmi neugodnih ali nevarnih vremenskih razmer,
  • biometeoroloških, agrometeoroloških in fenoloških analiz ter napovedi,
  • analiz podnebja in napovedi podnebnih sprememb,
  • analiz in napovedi neugodnih ali škodljivih ekoloških razmer, povezanih z meteorološkimi pojavi,
  • analiz snežnih razmer in napovedi možnosti nastanka snežnih plazov.