Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o opravljenih prvih meritvah odpadnih voda za komunalne čistilne naprave

Digitalno potrdilo

Zaradi preverjanja pristnosti poročil o obratovalnem monitoringu in o prvih meritev odpadnih voda morate pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa do 15. januarja tekočega leta posredovati podatke o novih digitalnih potrdilih na naslov gp.arso-vode@gov.si na predpisanem obrazcu.  

Obrazec posredujte v Word obliki (doc) in kot skeniran dokument, opremljen z zahtevano štampiljko in podpisom (pdf). V elektronsko sporočilo pod naziv zadeve navedite: ’Ime izvajalca obratovalnega monitoringa - podatki o digitalnih potrdilih'.

Obrazec

Prve meritve

Upravljavec komunalne čistilne naprave mora izdelati poročilo o prvih meritvah, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi v obratovanju naprave ter ga v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso-vode@gov.si.

Poročilo je potrebno izdelati na predpisanem obrazcu in v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec komunalne čistilne naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.