Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa

Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti obratovalni monitoring vplivov svojega delovanja na okolje. Pri tem ločimo prvo ocenjevanje hrupa, ki se izvede po prvem zagonu vira hrupa ali po večji spremembi v njegovem obratovanju ter občasno ocenjevanje hrupa, to pomeni na vsake 3 ali 5 let.

Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti obratovalni monitoring vplivov svojega delovanja na okolje. Pri tem ločimo prvo ocenjevanje hrupa, ki se izvede po prvem zagonu vira hrupa ali po večji spremembi v njegovem obratovanju ter občasno ocenjevanje hrupa, to pomeni na vsake 3 ali 5 let.

Obratovalni monitoring hrupa lahko izvede le oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa in je vpisana v evidenco izvajalcev (ocenjevanje hrupa z meritvamiocenjevanje hrupa z modelnim izračunomocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa).

Način izvedbe

Pooblaščeni izvajalec mora o opravljenem obratovalnem monitoringu izdelati poročilo o ocenjevanju hrupa, ki ga upravljavec vira hrupa najkasneje v 30 dneh po izdelavi posreduje Agenciji za okolje na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

Agencija za okolje zbira poročila o ocenjevanju hrupa. V primeru, da je iz poročila o ocenjevanju razvidno, da obremenjevanje okolja s hrupom presega predpisane mejne vrednosti ali v primeru drugih ugotovljenih nepravilnosti, Agencija za okolje o tem obvesti Inšpekcijo za okolje.

Obseg in način izvajanja obratovalnega monitoringa se določi v okoljevarstvenem dovoljenju oziroma za vire hrupa, ki dovoljenja ne potrebujejo, v strokovni oceni skladnosti.