Skoči do osrednje vsebine

Odpiranje trgovalnih računov in imenovanje pooblaščenih zastopnikov v registru Unije

Odpiranje trgovalnih računov v registru Unije

Register emisijskih kuponov oz. register Unije je standardizirana in informatizirana osrednja zbirka, v kateri se vodijo emisijski kuponi in druge z njimi enakovredne pravice do emisije toplogrednih plinov v skladu z uredbo EU, ki ureja delovanje registra Unije.

Register Unije, do katerega dostopate preko slovenskega dela registra, je začel delovati 20. junija 2012.

Odpiranje trgovalnih računov