Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev ali sprememba dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov

Pridobitev dovoljenja

  • Upravljavec naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, mora pred začetkom obratovanja naprave pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (prvi odstavek 184. člena Zakona o varstvu okolja).
    Obrazci, prijavnice

Obvestilo o nameravani spremembi

  • Upravljavec naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, mora prijaviti vsako nameravano spremembo vrste ali delovanja naprave, vsako razširitev ali zmanjšanje njene zmogljivosti ter vsako spremembo upravljavca naprave (prvi odstavek 186. člena Zakona o varstvu okolja).
    Obrazci, prijavnice

Sprememba dovoljenja

  • Ministrstvo na podlagi prijave ugotovi ali nameravana sprememba vpliva na vsebino dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov. Če nameravana sprememba vpliva na vsebino dovoljenja, ministrstvo upravljavca v 30 dneh pozove, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo dovoljenja (drugi odstavek 186. člena Zakona o varstvu okolja).
    Obrazci, prijavnice

Kot prilogo k spremembi morate priložiti izpolnjen spletni obrazec za načrt monitoringa, ki je dostopen na spodnji povezavi: