Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o meritvah vsebnosti vode in PCB v odpadnih oljih

Predelovalci in odstranjevalci odpadnih olj, ki prevzemajo odpadna olja neposredno od povzročiteljev teh odpadkov, morajo do 31. marca tekočega koledarskega leta poleg poročila ODP-obdelava predložiti še poročilo s podatki o:
• meritvah vsebnosti vode in PCB (polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov) v prevzetih odpadnih oljih v preteklem koledarskem letu ter
• odpadnih oljih, katerih prevzem so v preteklem koledarskem letu zavrnili, ker se odpadno olje uvršča med odpadne PCB.

Odpadna olja so mineralna in sintetična maziva ter industrijska olja, ki niso več ustrezna za prvotno predvideno uporabo, kot so izrabljena motorna olja in olja prestavnih mehanizmov ter mazalna olja, olja za turbine in hidravlična olja.

Predelovalci in odstranjevalci odpadnih olj, ki prevzemajo odpadna olja neposredno od povzročiteljev teh odpadkov, so morali zadnjič za leto 2022 poleg poročila ODP-obdelava predložiti še poročilo s podatki o:

  • meritvah vsebnosti vode in PCB in 
  • odpadnih oljih, katerih prevzem so v preteklem koledarskem letu zavrnili, ker se odpadno olje uvršča med odpadne PCB.

Predpis ni določal posebnega obrazca poročila.

Za leto 2023 bodo te podatke prvič vključili v poročilo ODP-obdelava

Pravna podlaga: 13. člen Uredbe o odpadnih oljih.