Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemnih voda

Pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila

15. 3. 2024

V kolikor po oddaji poročila v elektronski obliki na elektronski naslov gp.arso@gov.si ne prejmete avtomatske povratnice Agencije za okolje za poslano zadevo, je potrebno datoteko poslati ponovno v stisnjeni obliki. V nasprotnem primeru Agencija  ne bo prejela poročila. Predlagamo, da pri tem upoštevate spodnje »Navodilo za pošiljanje Poročil-Monitoring s programom 7-ZIP«.

Obratovalni monitoring stanja podzemne vode se izvaja, zaradi ugotavljanja vpliva:

  1. odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode,
  2. izvajanja dejavnosti ali obratovanja IED naprav,
  3. odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida,
  4. izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso IED naprave, če je zanje predpisano spremljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje podzemne vode,
  5. odlaganja odpadkov na odlagališču (za obratovalni monitoring s področja odlagališč).

O izvedbi obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda morajo poročati upravljavci naprav. Obseg in način izvajanja obratovalnega monitoringa je določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Način izvedbe

Upravljavec naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso@gov.si.

Poročilo je treba oddati v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.

Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.