Skoči do osrednje vsebine

Na območju Republike Slovenije je prepovedano razširjati informacije z napovedmi neugodnih ali nevarnih seizmoloških razmer, ki jih ni objavila Agencija za okolje.

Seizmološke službe po vsem svetu analizirajo in ocenjujejo seizmološke pojave. Naloge državne seizmološke službe za območje Republike Slovenije izvaja Agencija za okolje. Analize, ocene in napovedi, ki jih objavljamo, so uradne. Analize in ocene se pripravljamo zaradi proučevanja seizmoloških pojavov, splošnih obvestil o potresni dejavnosti in potresni nevarnosti ter obvestil o potresih in njihovih učinkih na ozemlju Republike Slovenije,

Med drugim smo zadolženi za pripravo:

  • analiz potresnih in drugih dinamičnih pojavov v litosferi,
  • ocen potresne nevarnosti ter drugih strokovnih podlag in ocen potresnih veličin.