Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Šest spletnih mest za spremljanje vremenskih ujm

  Neurja v pomladanskem in poletnem času povzročajo veliko preglavic in škode. Lahko ogrozijo tudi premoženje in zdravje. Lokacije in čas nenadnih neurij je v Sloveniji težko napovedati. Zato smo na Agenciji za okolje pripravili seznam spletnih pripomočkov, s katerimi je mogoče neurja spremljati in kar najbolj natančno oceniti njihovo dejansko moč ter kraj in čas delovanja.

 • Pri nakupu hrane bodimo pozorni tudi na njen izvor

  V Sloveniji je večina potrošene hrane uvožena. Približno tretjina hrane je domačega izvora. Opuščanje kmetovanja na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami in pozidava kakovostnih kmetijskih zemljišč namreč zmanjšujeta možnosti samooskrbe s hrano in obseg ekosistemskih storitev, ki jih opravljajo kmetijska zemljišča.

 • Objavljene prve slike tretje generacije satelitov Meteosat

  Decembra 2022 je Evropska medvladna organizacija za uporabo meteoroloških satelitov izstrelila Meteosat tretje generacije. Objavljamo prve posnetke satelita MTG, ki bo operativen konec leta 2023.

 • Agencija za okolje gosti direktorje državnih hidrometeoroloških služb JV Evrope

  Neformalno združenje direktorjev državnih hidrometeoroloških služb JV dela regije VI pri Svetovni meteorološki organizacije presega meje JV Evrope in vključuje tudi nekatere države bližnjega vzhoda. Združenje je odlična platforma za obravnavo skupnih izzivov in izmenjavo izkušenj in informacij. Svetovna meteorološka organizacija podpira skupne dejavnoti v regiji.

 • Agencija nadaljuje vzorčenje tal po programu monitoringa kakovosti tal v Sloveniji

  Agencija za okolje je na območju Občine Celje izvedla prvo vzorčenje tal v okviru »Programa monitoringa kakovosti tal za obdobje 2022 do 2026« v letu 2023. S tem izkopom pedološkega profila in terenskim opisom lastnosti tal je Agencija za okolje začela vzorčenje tal izvajati samostojno, brez zunanjih izvajalcev.

 • V Fenološkem parku v Tivoliju posajenih pet novih dreves

  V fenološkem parku v Tivoliju smo posadili pet novih dreves. Gre za edini park v Sloveniji, ki je del mednarodne mreže evropskih fenoloških parkov in v katerem že več kot šestdeset let neprekinjeno potekajo opazovanja razvojnih faz nekaterih dreves in grmov v odvisnosti od vremena oziroma podnebja.

 • 100 epizod ARSO podkast

  Zgodba ARSO podkast je stara pet let. V iskanju, kako predstaviti vremenske dogodke doma in po svetu na kateri od novih platformi, smo enega od načinov našli na platformi, ki je ki je postajala bolj in bolj prepoznavna.

 • Slovenija decembra 2023 prevzema predsedovanje Barcelonski konvenciji

  Barcelonska konvencija (Konvencija o varovanju morja in obal Sredozemlja) je ena izmed prvih konvencij o varovanju regionalnega morja na svetu. Zrasla je iz Mediteranskega akcijskega programa (MAP), ki so ga je zasnovali Združeni narodi za izboljšanje stanja okolja v Sredozemlju in drugih delih sveta.

 • Ne porabljajmo naravnih virov hitreje, kot se lahko obnavljajo

  Če bi življenjski slog, kakršnega imamo v Sloveniji, živeli vsi zemljani, bi zanj potrebovali 3,4 Zemlje.

 • Spremljanje vremena in voda nekoč in danes

  Na Agenciji za okolje smo svetovni dan voda (22. marec) in dan meteorologije (23. marec) obeležili istočasno. Predstavili smo delo kolegic in kolegov, ki so spremljali vodni krog, vreme in podnebje v Sloveniji nekoč, kako njihov delo poteka danes in kako si ga predstavljamo v prihodnosti.

 • Tla so bistven del okolja, ne prezrimo ga

  Tla so naš zaveznik v skrbi za zdravje in prehransko varnost. S shranjevanjem ogljika blažijo podnebne spremembe in imajo ključno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti ekosistemskih storitev.

 • Sekretarka Mednarodne komisije za varstvo reke Donave Birgit Vogel predstavila izzive komisije na področju suše

  Izvršna sekretarka Mednarodne komisije za varstvo reke Donave Birgit Vogel je na delovnem obisku na Ministrstvu za naravne in vire in prostor pri ministru Urošu Brežanu in na Agenciji za okolje pri generalnem direktorju Jožetu Knezu.

 • Srečanje Nacionalne komisije za Modre zastave

  Podnebne spremembe so nov izziv, ki prinašajo globalnemu turizmu več tveganja kot priložnosti. Tem spremembam se prilagaja in hitro spreminja tudi vedenje potrošnikov, saj turisti vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije.

 • Čisto okolje pozitivno vpliva na naše zdravje in dobro počutje

  Zdravje in dobro počutje sta v veliki meri povezana s okoljem, v katerem živimo. Čista voda in zrak so naravni viri, ki omogočajo preživetje, medtem, ko zdravi ekosistemi nudijo prostor za sprostitev in druženje. Kljub neizogibnemu onesnaževanju okolja, čedalje večji izpostavljenosti kemikalijam in vplivu podnebnih sprememb je ohranjanje ravnotežja med zdravjem ekosistemov in zdravjem ljudi nujno.

 • Poročanje o odpadkih za leto 2022

  Omogočena je predložitev poročil o odpadkih za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

 • Agencija predstavila najmočnejšo eksplozijo, zabeleženo s sodobnimi instrumenti

  Na posvetu Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko so seizmologi Agencije za okolje predstavili izbruh vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Ta podvodni vulkan na območju Tonge je izbruhnil 15. januarja 2022.

 • Iščemo honorarne sodelavce ali sodelavke na meteorološki postaji Bilje

  Agencija za okolje išče za meteorološko merilno mesto Bilje dodatne opazovalce za pomoč pri meteoroloških opazovanjih in meritvah.

 • Začetek enoletnih meritev kakovosti zraka v Občini Ilirska Bistrica

  Agencija za okolje je postavila merilnika za enoletne meritve kakovosti zraka v Občini Ilirska Bistrica.

 • Snežni plaz lahko preseneti tudi vas

  Ali ste vedeli? Približno 90 odstotkov plazovnih nesreč se zgodi, ko nekdo sproži plaz. Plazovi se največkrat zgodijo na pobočjih z naklonom med 30° in 45°. Največ nesreč se zgodi na osojnih (severozahodni, severni, severovzhodni) legah. Prvih 15 minut je ključnih za reševanje, ker je 80-90 odstotkov ponesrečencev še živih.

 • Podnebne spremembe in mi

  Povprečna višina snežne odeje se niža in je manj obstojna. Spreminja se padavinski režim, več je ekstremnih vremenskih dogodkov. Dviga se gladina morja.