Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Potresi pri Petrinji na Hrvaškem

  Hrvaško pokrajino Banijo je 28. decembra 2020 ob 6. uri in 28 minut po lokalnem času prizadel močen potres. Magnituda potresa je bila 5,0*, intenziteta v nadžariščnem območju pa VII* EMS-98. Sledilo mu je več šibkejših potresov, nakar se je naslednji dan, 29. decembra 2020 ob 12. uri in 19 minut po lokalnem času 5 km jugozahodno od Petrinje zgodil najmočnejši potres v nizu. Njegova magnituda je bila 6,2*, intenziteto v nadžariščnem območju pa hrvaški seizmologi ocenjujejo na VIII–IX* EMS-98. Po prvih podatkih je žarišče nastalo na globini 11 km. Sledilo je veliko število popotresov, ki se še vedno dogajajo.

 • Obveznosti zavezancev, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, ostajajo nespremenjene

  Nekatere družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so pozvala podjetja, naj nemudoma sklenejo pogodbo z eno od DROE zaradi spremembe zakonodaje, ki naj bi s 1. 1. 2021 ukinjala do sedaj veljavne izjeme za osebe, ki dajejo v promet skupno manj kot 15.000 kg embalaže letno. V pozivu so bile navedene visoke kazni za tiste, ki teh pogodb ne bi imeli.

  Teh pogodb z DROE podjetjem ni potrebno podpisati.

 • Agencija za okolje začela enoletno spremljanje kakovosti zunanjega zraka v Desklah

  Ta teden smo v Desklah, v dogovoru z Občino Kanal ob Soči, društvom Eko Anhovo in dolina Soče ter civilno iniciativo DANES! postavili mobilno postajo za spremljanje kakovosti zraka. Podatki o delcih PM10, PM2,5, SO2 (žveplovem dioksidu), O3 (ozonu) in NO2 (dušikovem dioksidu) so dostopni na spletni strani ARSO.

 • Snovi z Nadzornega seznama v Sloveniji letos prisotne v povišanih koncentracijah v treh vzorcih površinskih voda

  Na Nadzorni seznam so vključene nevarne snovi, ki se ne spremljajo v okviru rednega monitoringa voda. Podatki, ki so zanje na voljo, pa kažejo, da bi te snovi v Evropski Uniji lahko predstavljale znatno tveganje za vodno okolje.

 • Vreme vpliva na kakovost zraka, ni pa odgovorno zanjo

  Vremenski pogoji niso krivi za onesnažen zrak. Visoke ravni delcev ob epizodah onesnaženja povzročijo veliki lokalni izpusti in razkrivajo navade prebivalcev. Že vrsto let opozarjamo, da je kurjenje v neučinkovitih kurilnih napravah v gospodinjstvih glavni vir onesnaženja z delci v zimskem času.

 • Strokovno znanje za izboljšanje vremenskih napovedi bo nadgrajevalo, delilo in uporabljalo 26 držav Evrope in severne Afrike

  S to odločitvijo sodobni svet meteorologije obrača novo stran v svoji zgodovini. Zdaj je čas za poglabljanje in razširjanje mednarodnega sodelovanja ter zagotavljanje najboljše možne podpore družbi. Na ta način bo meteorološka skupnost še naprej pomagala varovati življenja in premoženje ter podpirala družbeno blaginjo.

 • Pene na površini rek in jezer – kako prepoznati vzroke in kako ukrepati

  Pojavljanje pen na površini tekočih in stoječih vodah je največkrat povsem naraven pojav in ni posledica onesnaženja. Lahko pa je penjenje voda pokazatelj onesnaženja, kot je na primer prisotnost detergentov ali drugih penilnih sredstev.

 • Monitoring vodotokov za iztoki iz komunalnih čistilnih naprav v letu 2019

  Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v gospodinjstvih zaradi rabe vode v sanitarijah, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
  Dnevno v Sloveniji nastane približno 160 litrov komunalne odpadne vode na prebivalca (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). Ta voda bi bila brez postopkov čiščenja prekomerno breme za vodno okolje, tla ali podzemlje.

 • Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

  ARSO je v novi odločbi Slovenskim železnicam (SŽ) spremenil izvajanje ukrepov za preprečevanje razširitve onesnaženja okolja po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah. Monitoring morajo SŽ izvajati glede na višino gladin podzemne vode v vrtinah.

 • Postavitev oznak visokih voda v Piranu in Kopru

  Ob Tednu sredozemske obale (17. – 28. september) je v sklopu predsedovanja Slovenije Strategiji EU za Jadransko-jonsko Regijo v Piranu in Kopru potekala postavitev oznak visokih voda.

 • Mednarodni dan zaščitne ozonske plasti - 16. september

  Ozon visoko v ozračju vpije večino ultraviličnega sončnega sevanja. Zaščitna ozonska plast nas obvaruje pred ultraviločnim-C in pretežnim delom ultravioličnega-B spektra sončnega sevanja, ultraviolično-A sevanje pa v veliki večini prepušča. Brez zaščitne ozonske plasti bi ultraviolično-C sončno sevanje steriliziralo zemeljsko površino.

 • Imenovanje generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

  Vlada je imenovala Iztoka Slatinška za generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje. Imenovan je za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • 3. Tradicionalni hackathon odprtih podatkov – Letošnja tema je podnebje

  Vabimo vas k sodelovanju v informacijskem izzivu, v katerem bomo na osnovi odprtih podatkov Agencije za okolje in Direkcije za vode iskali odgovore na vprašanje: Kaj lahko danes naredimo, da omilimo posledice podnebnih sprememb za prebivalstvo Slovenije.

 • 22. avgust - dan ekološkega dolga

  22. avgusta 2020 smo s svojo porabo naravnih viriov in ekosistemskih storitev presegli letošnjo obnovitveno sposobnost Zemlje. Človeštvo je za letos porabilo vse naravne vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v enem letu.

 • Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

  V veljavo je stopila Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

 • Kemijsko stanje podzemne vode v letu 2019

  Podzemna voda, skrita pod zemeljskim površjem, je vrednota, ki je ne vidimo in pogosto zaradi tega tudi ne cenimo dovolj. Njeno lepoto lahko občudujemo le na mestih, kjer izvira, ali pa v naših kraških jamah. Dejstvo, da je skrita pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažen občutek, da je podzemna voda zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode,…).

 • Podpis sporazuma o dostopu in izmenjavi podatkov

  Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Geološki zavod Slovenije (GeoZS) sta podpisala Sporazum o dostopu in izmenjavi podatkov. Novi sporazum je nadgradnja dokumenta iz leta 2013 in na novo določa obseg in način sodelovanja.

 • Podatki o urnih ravneh delcev PM2.5

  Na spletu so na novo dostopni redno osveževani urni podatki o ravneh delcev PM2.5 z merilnih mest Ljubljana Celovška cesta, Maribor Titova cesta, Celje, Nova Gorica, Hrastnik in Novo mesto. Nabor merilnih mest bomo širili.

 • Podpis Memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Slovenije, skupaj z veleposlanikom Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujico Lazovićem podpisal Memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Memorandum predstavlja izvedbeni akt Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. S podpisom se zagotavlja nadaljnje delovanje in razvijanje Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, ki že ima sedež na Agenciji RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Podpis je pomembno dejanje, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Servis vremenskega radarja na Lisci

  V času od 22. junija 2020 do 6. julija 2020 bomo izvedli servis antenskega pogona in mikrovalovnih komponent na vremenskem radarju na Lisci. Delo obeh radarjev - zbiranje podatkov za prikaz padavin nad Slovenijo - bo opravljal radar na Pasji Ravni.