Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Potresi v letu 2019

  Izšla je elektronska verzija letne publikacije Urada za seizmologijo "Potresi v letu 2019". V njej so zbrani prispevki o potresih in drugih zanimivostih iz seizmologije.

 • Prilagajanje na podnebne spremembe je svetovna odgovornost

  Med 31. oktobrom in 12. novembrom bo v Glasgowu potekala konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah – COP 26. Letošnja konferenca ima štiri poglavitne cilje:

  1. S konkretnimi zavezami zagotoviti globalno ničelne izpuste TGP do sredine stoletja in tako omogočiti cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C.
  2. Pospešiti prilagajanje za zaščito družbe in naravnih habitatov.
  3. Mobilizirati finančna sredstva za zagotavljanje blažitvenih in prilagoditvenih ukrepov.
  4. Zagotoviti globalno sodelovanje pri prizadevanju za ogljično nevtralno družbo.

 • Agencija za okolje na Hackathonu do boljše kakovosti in preglednosti podatkov v toku odpadkov

  Udeleženci Hackathona bodo z Agencijo za okolje iskali ideje kako podatke o odpadkih približati splošni javnosti na enostaven in razumljiv način ter kako vizualizirati podatke o odpadkih za lažjo kontrolo.

 • V skrbi za bodoče ravnanje s tlemi in ekosistemi

  V četrtek, 14. oktobra 2021, smo sodelavci Agencije Republike Slovenije za okolje v okviru predsedovanja Svetu EU virtualno izvedli drugo srečanje Delovne skupine za mednarodne okoljske vidike – dezertifikacija (WPIEI Desertification).

 • Napoved slane in preventiva

  Napovedi kažejo, da lahko slana v četrtek, 14. oktobra, doseže bolj izpostavljene predele. Pričakovane najnižje temperature pri tleh pa bodo do -1 °C.

 • Agencija za okolje predseduje delovni skupini za mednarodne okoljske vidike – Dezertifikacija

  V ponedeljek, 13. septembra 2021, je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU potekalo prvo uradno srečanje delegatov držav članic delovne skupine za mednarodne okoljske vidike – za področje dezertifikacije.

 • Ozon za življenje - 36 let zaščite ozonske plasti

  Mednarodni dan zaščitne ozonske plasti obeležujemo 16. septembra. Ozon visoko v ozračju vpije večino ultraviličnega sončnega sevanja in nas tako obvaruje pred ultraviločnim-C in pretežnim delom ultravioličnega-B spektra sončnega sevanja, ultraviolično-A sevanje pa v veliki večini prepušča. Brez zaščitne ozonske plasti bi bilo življenje na zemeljskem površju v sedanji obliki nemogoče, saj bi ultravijolični žarki sterilizirali zemeljsko površje.

 • Znanost o potresih na Znanstivalu

  Ekipa ARSO potresi je v soboto, 11. septembra 2021, četrtič sodelovala na Znanstivalu.

 • ARSO potresi na Znanstivalu

  Ekipa ARSO potresi bo na Znanstivalu, v soboto, 11. septembra 2021, med 10. in 18. uro postavila stojnico na Stritarjevi ulici v Ljubljani.

 • Zadovoljstvo uporabnikov z delom Agencije za okolje

  Na Agenciji za okolje (ARSO) si želimo naše storitve še bolj približati čim širšemu krogu uporabnikov in se prilagajati njihovim potrebam. Zato smo junija 2021 preko spletne ankete preverjali njihovo zadovoljstvo z našimi storitvami. Do konca avgusta smo prejeli 1800 izpolnjenih anket. Vsem se zahvaljujemo za odziv.

 • Sprememba pristojnosti za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave

  Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, številka 101/21), na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Agencije Republike Slovenije za okolje prenaša na Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Slovenec v vrhu Evropskega združenja državnih meteoroloških služb

  Dr. Klemen Bergant 1. septembra 2021 prevzema mesto izvršnega direktorja Evropskega združenja državnih meteoroloških služb (EIG EUMETNET).

 • Odstrel medveda

  Izdali smo dovoljenje za odstrel enega medveda in ne dovoljenja za odstrel medvedke ali medvedke z mladiči.

 • Sušomer – spletno orodje za spremljanje suše

  Vabimo vas ogledu in uporabi prenovljenega Sušomera, tedenskega biltena o trenutnem stanju sušnosti. Vsak četrtek bomo objavili pregled stanja in napoved preskrbljenosti z vodo za prihodnji teden za tri segmente suše: v površinskem sloju tal, v površinskih vodah in v podzemnih vodah.

 • Vpis v evidenco proizvajalcev po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži

  Na spletni strani ARSO, v aplikaciji Embalaža, je omogočen vpis v evidenco proizvajalcev po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21).

 • Zaključek projekta eGAFOR

  V projektu eGAFOR (Elektronska napoved za splošno letalstvo) smo razvili nov meteorološki produkt, ki je prosto dostopen. Gre za grafično napoved meteoroloških pojavov na omrežju zračnih poti, ki obsega ozemlje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Madžarske, Romunije in Slovaške.

 • Puščavski prah III.

  Oblak puščavskega prahu iz Sahare, katerega vpliv bomo danes v Sloveniji še čutili, se bo jutri dokončno umaknil proti jugovzhodu.

 • Meritve kakovosti zraka v Desklah v obdobju januar – april 2021

  Na Agenciji za okolje smo pričeli z izvajanjem meritev kakovosti zraka zunanjega zraka v Desklah z mobilno postajo in referenčnim merilnikom 16. 12. 2020. Rezultati meritev delcev PM10, PM2,5, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in ozona so v realnem času dostopni spletni strani Agencije za okolje.

 • Video

  Puščavski prah II.

  Puščavski prah še vztraja nad Slovenijo.

 • Puščavski prah

  Povsod po Sloveniji so izmerjene povišane ravni delcev PM10, ki so posledica prehoda puščavskega prahu tudi nad našimi kraji.