Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka, pristojna za področje energetike
mag.  Tina Seršen

Tina Seršen je rojena leta 1981 v Mariboru, po izobrazbi pa je magistrica znanosti s področja mednarodnih odnosov.

Poklicno pot je začela leta 2006 na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se je ukvarjala z evropskimi politikami na področju energetike in leta 2008 tudi koordinirala aktivnosti na tem področju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. V letih 2009 in 2011/2012 je začasno opravljala tudi naloge atašejke za energijo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju.

Kot uradnica je pridobivala bogate izkušnje na področju zakonodajnih in političnih dosjejev na ravni EU, meddržavnih in multilateralnih odnosov, aktivno pa je delovala tudi pri nekaterih posebnih projektih, kot so denimo kandidatura in vzpostavljanje sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Sloveniji, arbitražni postopek Nuklearne elektrarne Krško (NEK), evropski projekti strukturnih reform na področju energetike in v komitoloških odborih Evropske komisije.

Leta 2017 je prevzela vodenje sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve na Ministrstvu za infrastrukturo in s svojim delom zaznamovala nastajanje strateških dokumentov kot so Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN) in strategija za izstop iz premoga ter proces prenove domače energetske zakonodaje. V letu 2021 je koordinirala aktivnosti Direktorata za energijo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.