Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in energijo

 • Inšpekcija za okolje Inšpektorata za okolje in energijo je v letu 2023 izvedla akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) pri gospodarskih subjektih, ki dajejo v Republiki Sloveniji (RS) na trg električno in elektronsko opremo, embalažo (embalirano blago ali servisno embalažo), baterije in akumulatorje ter plastične proizvode za enkratno uporabo.

 • V letu 2023 je Inšpekcija za okolje skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policijo izvedla 69 skupnih akcij nadzora nad čezmejnimi pošiljkami odpadkov. Fizično ali dokumentarno so pregledali prek 3000 vozil. 758 vozil je prevažalo pošiljke odpadkov preko meja. Odkrili so 18 nezakonitih pošiljk odpadkov.

 • Skupno akcijo nadzora SEVESO obratov manjšega tveganja za okolje so izvedli inšpektorji za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN). V akcijo je bilo vključenih deset izbranih obratov manjšega tveganja za okolje.

Novice

 • Ali je elektromagnetno sevanje mariborskih transformatorskih postaj v dovoljenih okvirih

  Elektro Maribor je izpolnil ukrep inšpektorja za okolje, da mora izvesti prve meritve elektromagnetnega sevanja za visokonapetostne transformatorje, katerih nazivna napetost je med 1 kilovoltom (kV) in 110 kV in so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, torej na območju I. stopnje varstva pred sevanjem in ga o tem obvestiti.

 • Bojan Počkar izvoljen za vodjo ekspertne skupine Odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov

  Na zadnji generalni skupščini Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (angleško European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law - IMPEL), je bil Bojan Počkar izvoljen za vodjo ekspertne skupine Odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov. Bojan Počkar je inšpektor za okolje, višji svetnik na Inšpektoratu za okolje in energijo.

 • Nadzori upravljavcev komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode

  V akciji so inšpektorji za okolje izvedli nadzore upravljavcev komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode ter po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave oziroma so bile pri pregledu obratovalnih monitoringov odpadnih vod ugotovljene druge nepravilnosti.