Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in energijo

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

  • Inšpektorat za okolje in energijo je zaključil Akcijo usmerjenih nadzorov komunalnih čistilnih naprav (KČN) ki so v letu 2021 presegale predpisane mejne vrednosti ali so bile pri obratovalnem monitoringu ugotovljene druge nepravilnosti in naprav, ki so v letu 2020 presegale predpisane mejne vrednosti onesnaževal pri odvajanju industrijskih odpadnih vod (IOV). Akcijo je začel v letu 2022.

  • Inšpekcija za okolje je v usmerjeni akciji izvedla nadzore naprav, za katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leti 2020 in 2021, ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, lahko pa tudi druge pomanjkljivosti oziroma pri tistih, ki ARSO za leto 2021 sploh niso poslali poročil.

  • Včeraj dopoldan sta inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo in Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor skupaj z naravovarstvenim nadzornikom Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje preverila razsežnost onesnaženja na Ljubljanskem barju.

Novice