Skoči do osrednje vsebine

Industrijska proizvodnja ima pomembno mesto pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi velik vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in raba energije.

Strokovna in druga gradiva

Referenčni dokumenti za dejavnost ravnanje z odpadki

Predpisi za druge dejavnosti: Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod