GOV.SI

Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi znaten vpliv na okolje. Industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in rabe energije.

Predpisi za dejavnost nekovinska in mineralna industrija: Emisije snovi v zrak

Predpisi za dejavnost nekovinska in mineralna industrija: Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Referenčni dokumenti za dejavnost ravnanje z odpadki

Predpisi za druge dejavnosti: Emisije snovi v zrak

Predpisi za druge dejavnosti: Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod