Skoči do osrednje vsebine

Uporaba novega koordinatnega sistema v upravnih postopkih Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema - D96/TM. Novi koordinatni sistem, ki je bil že prej uveden v Sloveniji, temelji na evropskem koordinatnem sistemu.

Zaradi prehoda iz dosedanje Gauß-Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM je MOP prilagodil obrazce za vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

Pri transformaciji starega koordinatnega sistema D48/GK s koordinatama x in y na nov koordinatni sistem D96/TM s koordinatama e in n si lahko pomagate z uporabo spletne aplikacije SiTrik za transformacijo koordinat z vsedržavnim modelom trikotniške transformacije.

Nov koordinatni sistem določajo:

  • TM = transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija,
  • geodetski datum 1996,
  • elipsoid GRS 1980,
  • koordinati: e in n.

Osi oziroma oznaki koordinat novega slovenskega državnega ravninskega koordinatnega sistema sta:

  • e (iz angleščine - easting), ki je usmerjena proti vzhodu in
  • n (iz angleščine - northing), ki je usmerjena proti severu.

Več informacij o novem koordinatnem sistemu D96/TM.