Skoči do osrednje vsebine

Posodobljeni Obrazec IED vloge s pripadajočimi tabelami in Navodila za izpolnjevanje Obrazca IED vloge ter Navodila za pripravo OMO

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljevanju: ZVO-2) v 110., 119. in 120. členu v povezavi s še nekaterimi členi zakona določa vsebino vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja. Natančneje je vsebina vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja določena v 21. In 22. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22; v nadaljevanju: Uredba IED2). Ministrstvo je v skladu z določbami ZVO-2 in Uredbe IED2 posodobilo obstoječ Obrazec IED vloge s pripadajočimi tabelami ter Navodila za izpolnjevanje obrazca IED vloge, ki ju je razširilo tudi na vloge za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja. Prav tako je ministrstvo v skladu z določbami ZVO-2 in Uredbe IED2 uskladilo Navodilo za pripravo ocene možnosti onesnaževanja tal in podzemne vode, vključno s pripadajočima Tabelo 1 in Tabelo 2.

Ker je na ministrstvu v obravnavi še veliko postopkov, ki se vodijo po ZVO-1 in Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: Uredba IED1) so vsa navodila in obrazci, ki se nanašajo na postopke po ZVO-1 in Uredbi IED1 prestavljena pod naslov »Obrazci in navodila za postopke, ki se vodijo po ZVO-1 in Uredbi IED.1«