Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar, pristojen za okolje in podnebje
Uroš Vajgl

Uroš Vajgl, rojen leta 1976 v Ljubljani, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel leta 2002 v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer se je ukvarjal z ekonomskimi in finančnimi vprašanji, med drugim kot koordinator pogajanj o večletnem finančnem okvirju EU. V času prvega slovenskega predsedovanja Svetu EU leta 2008 je usklajeval priprave zasedanj Sveta za splošne zadeve in Evropskega sveta. V letih 2005-2006 je gostoval na Zveznem ministrstvu za finance v Berlinu, med leti 2009 in 2013 pa je kot Namestnik Stalnega predstavnika RS pri EU zastopal interese RS na področju notranjega trga EU, kar je zajemalo tudi energetsko, okoljsko in podnebno politiko.

Po vrnitvi v Slovenijo se je pridružil Ministrstvu za okolje, kjer je vodil Sektor za okolje in podnebne spremembe ter opravljal funkcijo namestnika Generalne direktorice za okolje. V tem času se je poleg domačega dela posvečal tudi mednarodnim podnebnim pogajanjem, med drugim je bil vodja slovenske delegacije večji del pogajanj pariške podnebne konference leta 2015. Z letom 2018 je bil premeščen na Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer je do ponovne napotitve na Stalno predstavništvo RS pri EU v letu 2020 delal na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, med drugim kot vodja sektorja. V času drugega predsedovanja Svetu EU leta 2021 je predsedoval mehanizmu Sveta EU za odziv na krize ter koordiniral krepitev odpornosti na krize, ki je bila prioriteta takratnega predsedovanja.

Uroš Vajgl tekoče govori angleško, nemško, hrvaško in srbsko, sporazumeva pa se tudi v francoščini, ruščini ter švedščini.