Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Uradu za spodbujanje zelenega prehoda smo usmerjeni v izvajanje ukrepov na področju trajnostne rabe energije in trajnostne mobilnosti, torej za razvojno spodbujanje zelenega prehoda na področju energije in trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

V uradu smo zadolženi za spodbude na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe  energije in mobilnosti, javnega potniškega prometa, z namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa za kakovostnejše življenje v prihodnje.

Naloge delovnega področja Urada za spodbujanje zelenega prehoda se opravljajo v Projektni enoti – v pisarni za energetsko prenovo stavb, Sektorju za finančne spodbude in Sistemskem sektorju.

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb v okviru urada, zagotavlja čim bolj poenoten pristop k spodbujanju učinkovitejše rabe energije v stavbah skladno z Dolgoročno strategijo za prenovo stavb.

V sklopu urada izvajamo ključne naloge na področjih trajnostne rabe energije in trajnostne mobilnosti ter potniškega prometa. To obsega pripravo, objavo in izbor projektov na podlagi javnih razpisov, javnih pozivov in drugih načinov dodeljevanja sredstev, skrbništvo projektov oziroma pogodb z upravičenci, ki so jim bila sredstva dodeljena.

Poleg omenjenega v sklopu urada prav tako sodelujemo pri pripravi programskih in sistemskih podlag za koriščenje sredstev iz evropskih in nacionalnih razvojnih sredstev, obenem pa spremljamo, vrednotimo in pripravljamo gradiva s področja izvajanja v sodnih in revizijskih postopkih ter sodelujemo z drugimi deležniki pri oblikovanju ukrepov za zeleni prehod in komplementarnih ukrepov.

Naši ključni cilji so povečanje deleža obnovljivih virov energije (sonce, lesna biomasa, veter), bolj učinkovita raba energije (energetska prenova stavb, pametni sistemi, preprečevanje energetske revščine) in znižanje izpustov CO2 v prometu s spodbujanjem trajnejših oblik mobilnosti (JPP, kolesarska infrastruktura, celostno prometno načrtovanje, e-polnilnice).