Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za železnice, žičnice in upravljanje prometa

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Direktoratu za železnice, žičnice in upravljanje prometa smo odgovorni za sprejetje državnega programa za razvoj javne železniške infrastrukture in na tej podlagi za posodobitev V. in X. železniškega koridorja.

Sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov Evropske unije za področje železnic in žičnic ter njihov prenos v pravni red Republike Slovenije. Sodelujemo pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelujemo v mednarodnih in državnih institucijah s področja železnic in žičnic. Sodelujemo pri izvajanju postopkov črpanja sredstev Evropske unije za sofinanciranje projektov na železniškem področju, izdajamo obratovalna dovoljenja za žičniške naprave in smučišča, podeljujemo koncesije za graditev žičniških naprav ter nadzorujemo pravno urejenost javne železniške infrastrukture in zemljišč.

Sektorji direktorata

Področja in teme

  • Železniška infrastruktura

    Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1207,7 kilometra železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

  • Pravice potnikov v železniškem prometu

    Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu na območju Evropske unije so poenotene. To povečuje kakovost storitev železniškega potniškega prometa v evropskem prostoru.