Skoči do osrednje vsebine

Investicije v cestno infrastrukturo sofinancirane s strani EU

Informacije o investicijah na področju glavnih in regionalnih cest ter kolesarskega omrežja.

V okviru vodenja projektov izvajamo dejavnosti s področij umeščanja objektov v prostor, izdelave projektne in investicijske dokumentacije, urejanja premoženjskopravnih zadev, pridobivanja upravnih dovoljenj in mnenj, izvedbe gradbenih in drugih za izvedbo gradnje potrebnih del ter spremljanja objektov v času garancijske dobe.

V vseh stopnjah dejavnosti ob zakonskih določilih posebno pozornost namenjamo uporabi pravil stroke, okolju prijaznih tehnologij, metodologij in sredstev za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje ter komuniciranju z zainteresirano javnostjo in lokalnimi skupnostmi.

Fotografija ceste

Cesta