Skoči do osrednje vsebine

Kolesarske poti Žalec-Rogatec

V okviru projekta bo urejena kolesarsko pot med Žalcem in Rogatcem, ki je razdeljena na dva odseka, Žalec–Celje in Šentjur–Rogatec. Zgrajene bodo nove kolesarske površine, tam, kjer to ni mogoče ali ekonomično, pa bodo le-te potekale na vozišču obstoječih manj prometnih cest.
Za projekt v vrednosti 14,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 12,5 milijona evrov.

Večina odseka Žalec–Celje, ki se bo začel pri mostu za Šešče, končal pa na Partizanski cesti na desnem bregu Savinje v Celju, bo potekala po visokovodnem nasipu na levem bregu Savinje kot novogradnja – skupna dolžina tega kolesarskega odseka bo 11,03 kilometra. Odsek Šentjur–Rogatec pa se bo pri Šentjurju navezal na obstoječi projekt izgradnje kolesarske povezave Celje–Štore–Šentjur in končal pri Muzeju na prostem v Rogatcu. Skupna dolžina tega kolesarskega odseka bo 16,04 kilometra. Celoten projekt obsega 27,07 kilometra kolesarskih poti, od tega je predvidena novogradnja 19,42 kilometra.