Skoči do osrednje vsebine

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij (DRR)

Na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12 razvojnih regij predlagalo ključne regijske in med-regijske projekte ter predloge sektorskih projektov. Za področje trajnostne mobilnosti je v DRR vključenih 57 predlogov projektov, katerih ocenjena vrednost znaša 297,9 milijona evrov, od tega 109,6 milijona evrov EU sofinanciranja.

Predmet sofinanciranja so projekti gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti in ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti z gradnjo polnilne infrastrukture za avtobuse javnega potniškega prevoza (JPP). 

Upravičenci so do roka za oddajo vlog, ki je potekel konec januarja 2021, na Ministrstvo za infrastrukturo predložili 71 vlog za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti za neposredno potrditev operacije, ki obsegajo skupno 540 km regionalnih kolesarskih povezav, od tega je predvidenih novogradenj v dolžini približno 400 km. Ena vloga načrtuje gradnjo 3 polnilnih mest za zagotavljanje e-mobilnosti JPP. Do 31.maja 2021 so bile vse vloge pregledane in usklajene ter posredovane v pregled na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki v vlogi organa upravljanja izdaja odločitve o podpori.