Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij (DRR)

Na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12 razvojnih regij posredovalo ključne regijske in med-regijske projekte ter predloge sektorskih projektov. Za področje trajnostne mobilnosti je v DRR vključenih 66 predlogov projektov, katerih ocenjena vrednost  znaša 238,5 milijonov evrov, od tega 109,8 milijonov evrov EU sofinanciranja (23 milijonov evrov razpoložljivih in 86,8 milijonov evrov preseženih pravic porabe).

Projekti obsegajo skupno 710 km kolesarskih povezav, od tega novogradenj v dolžini približno 500 km. V letu 2018 sta bili izdani 2 odločitvi o podpori v višini 2,7 milijonov evrov evropskih sredstev, v juliju 2020 je bila izdana tretja odločitev o podpori v višini 1,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Preostale predloge projektov upravičenci pripravljajo in z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) usklajujejo projektno dokumentacijo za pripravo vlog za postopke neposredne potrditve operacij.

Rok za oddajo popolnih vlog na MZI je 30. september 2020.

Iskalnik