Skoči do osrednje vsebine

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj regij (DRR)

Na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12 razvojnih regij predlagalo ključne regijske in med-regijske projekte ter predloge sektorskih projektov. Za področje trajnostne mobilnosti je v DRR vključenih 57 predlogov projektov, katerih ocenjena vrednost znaša 297,9 milijonov evrov, od tega 109,6 milijonov evrov EU sofinanciranja (23 milijonov evrov razpoložljivih in 86,6 milijonov evrov preseženih pravic porabe).

Predmet sofinanciranja so projekti gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti in ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti z gradnjo polnilne infrastrukture za avtobuse javnega potniškega prevoza (JPP). 

Upravičenci so do roka z oddajo vlog, ki je potekel konec januarja 2021, na Ministrstvo za infrastrukturo predloženih 71 vlog za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti za neposredno potrditev operacije, ki obsegajo skupno 540 km regionalnih kolesarskih povezav, od tega je predvidenih novogradenj v dolžini približno 400 km. Ena vloga načrtuje gradnjo 3 polnilnih mest za zagotavljanje e-mobilnosti JPP. Vloge so v pregledu in usklajevanju med Ministrstvom za infrastrukturo ter nosilci projektov (Direkcija za infrastrukturo in občine).

Do 1. 5. 2021 je bilo s strani Služne vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdanih 21 pozitivnih odločitev o podpori.

  • Potrjeni projekti

    Seznam izdanih pozitivnih odločitev o podpori, njihova vrednost in kratki opisi.
    Seznami in evidence | Ministrstvo za infrastrukturo