Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Prejeta ponudba za projektiranje novega železniškega postajališča Zbelovo

  Dne 7. 3. 2022 je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izdelavo izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil danes ob 10. uri, je prispela samo ponudba podjetja KO-BIRO d. o. o. v vrednosti 238.073,24 evra. Sledi pregled ponudbe.

 • Dela na vozlišču Pragersko v polnem teku

  V okviru nadgradnje vozlišča Pragersko potekajo gradbena dela na tirni infrastrukturi, objektih, podhodu za pešce in podvozu.

 • Betonirani že dve tretjini viadukta Pesnica

  Prejšnji četrtek, 17. marca 2022, je bilo izvedeno peto betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica. Do zaključka betoniranja bodo izvedene še štiri betonaže.

 • V letu 2021 urejenih 27 nivojskih križanj cest z železnico

  Ob nadgradnji javne železniške infrastrukture na Direkciji za infrastrukturo posebno pozornost posvečamo zagotavljanju višje ravni prometne varnosti, kamor sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov. V letu 2021 je bilo v okviru nadgradenj prog in samostojnih projektov urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, od tega je bilo 24 ukinjenih in 3 zavarovani z avtomatsko zapornico. Na železniškem odseku med Pesnico in Šentiljem ni več nobenega prehoda označenega z Andrejevim križem.

 • Dela v predoru Pekel v teku, izveden preboj reševalnega rova

  Izkopna dela v predoru Pekel potekajo iz severne in južne strani, iz severne strani je izkopane 988 m kalote, iz južne strani pa 93 m. Od skupne izkopne dolžine predora, ki znaša 1530 m, je treba izkopati še približno 450 m.

 • Zaključena dela na levem tiru odseka Ljubljana–Brezovica

  Konec januarja so bila na železniškem odseku Ljubljana–Brezovica zaključena dela na levem tiru. Izvajalec bo z deli na desnem tiru pričel predvidoma 6. februarja 2022.

 • Obvestilne table s prikazovalniki

  Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom na cesti R1-206, odsek Trenta–Bovec, postavila obvestilne table s prikazovalniki, ki z dvojezičnimi napisi opozarjajo voznike na preveliko hitrost in hrup motornih vozil.

 • Zaključena nadgradnja železniške proge na odseku Zidani Most–Celje

  Ob 13. uri smo simbolično obeležili zaključek 230 milijonov vredne nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje.

 • Izkopana tretjina predora Pekel

  Pri gradnji 1.530 metrov dolgega predora Pekel, je izvajalec dosegel 500 metrov izkopa kalote predora.

 • Betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica

  Ob 6. uri zjutraj se je začelo drugo večje betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica v dolžini 112 metrov.

 • Pravnomočno gradbeno dovoljene za nadgradnjo vozlišča Pragersko

  Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo vozlišča Pragersko je danes postalo pravnomočno. Pričenja se izvedba glavnih gradbenih del. Simboličnega pričetka del se bo danes udeležil tudi minister Jernej Vrtovec.

 • V septembru začetek del na cesti Koper–Dragonja

  Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k ureditvi odvodnjavanja in preplastitvi ceste G1-11/1062 Koper–Dragonja.

 • Pričetek nadgradnje železniškega odseka Ljubljana–Brezovica

  V okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača« se bo jutri, 28. 8. 2021, pričela popolna zapora enega tira na odseku Ljubljana–Brezovica.

 • Maloobmejni prehod Novokračine

  V času poletne turistične sezone na zunanji schengenski meji (meja s Hrvaško) vsako leto na večini mejnih prehodov (MP) prihaja do daljših prometnih zastojev, predvsem ob koncu tedna. V letošnjem letu pa dodatne čakalne dobe povzroča tudi situacija povezana s koronavirusom in s tem preverjanje pogojev PCT, ki jih opravlja Republika Hrvaška.

 • Na gorenjski progi ponovno vzpostavljen železniški promet

  Danes ob 15. uri je bila na odseku Kranj–Jesenice zaključena popolna zapora proge in ponovno vzpostavljen železniški promet za tovorne in mednarodne potniške vlake. Nadomestni avtobusni prevoz lokalnih potnikov se bo izvajal do 22. avgusta, nato bo proga odprta za ves potniški promet.

 • V septembru začetek sanacije brežine in gradnje galerije Šklendrovec

  Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca sanacije brežine in gradnje galerije Šklendrovec na glavni cesti Litija–Zagorje je v zaključni fazi.

 • Ponovna vzpostavitev železniškega prometa skozi predor Karavanke

  Po devetmesečni popolni zapori železniškega predora Karavanke, je z 10. julijem 2021 ponovno vzpostavljen železniški promet od postaje Jesenice do postaje Podrožca (Avstrija). Obsežna varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora je potekala v sodelovanju z avstrijskimi železnicami, ÖBB Holding AG, in je eden izmed največjih mednarodnih projektov na železniškem omrežju v času samostojne Slovenije.

 • V avgustu zaradi obnove vozišča načrtovana polovična zapora Celovške ceste v Ljubljani

  Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca obnove 4,3 kilometra vozišča Celovške ceste v Ljubljani na delu od priključka Šentvid do priključka na severno obvoznico v obe smeri je v zaključni fazi.

 • Polovična zapora regionalne ceste Kranj–Jeprca zaradi obnove vozišča

  Direkcija za infrastrukturo bo pristopila k obnovi 4,4 kilometra vozišča ceste R1-211, na odseku 0211 Kranj (Labore)–Jeprca od km 3,680 do km 8,080 in na odseku 0212 Jeprca–Lj. (Šentvid) od km 0,000 do 0,123. Trenutno je v teku javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del.

 • V teku nadgradnja železniške postaje Grosuplje

  Gradbena dela na železniške postaji Grosuplje potekajo nemoteno, izvedena je bila tudi rušitev nadvoza.