Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center za informacije o ukrepih Ministrstva za infrastrukturo za zajezitev virusa COVID-19

Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture in prometa lahko dobite na elektronskem naslovu mzi.koronavirus@gov.si in na telefonski številki 01 478 7167.
Kontaktni center deluje vse delovne dni od 8. do 18. ure.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Službi za notranjo revizijo nadzorujemo proračunsko porabo ministrstva in organov v njegovi sestavi, porabo sredstev EU v ministrstvu in organih v njegovi sestavi. Nadzorujemo delovanje notranjih kontrol za zagotavljanje zakonitosti in učinkovitosti poteka poslovanja ministrstva in organov v sestavi.

Nadzorujemo izvajanje notranjih predpisov in navodil o poslovanju ministrstva in organov v njegovi sestavi, zanesljivost računovodskih informacij oziroma točnost in popolnost evidenc ministrstva in organov v njegovi sestavi.

Zagotavljamo preprečevanje napak in prevar v okviru ministrstva in organov v sestavi ter varovanje sredstev in premoženja ministrstva in organov v sestavi. Vodimo postopke pri izvajanju nadzora s strani institucij nadzora Republike Slovenije in EU nad delovanjem ministrstva in organov v njegovi sestavi, pripravljamo analize in poročila, svetujemo pri sprejemanju odločitev za vzpostavitev in izboljševanje delovanja sistemov za obvladovanje tveganj, kontrol in postopkov poslovodenja v poslovanju ministrstva in organov v njegovi sestavi. Sodelujemo v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.