Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi s prometom in energetiko v času epidemije Koronavirusa COVID-19 odgovarjamo prek e-pošte mzi.koronavirus@gov.si, med delavniki smo od 8. do 16. ure dosegljivi tudi na telefonski številki (01) 478 8512.

V Službi za notranjo revizijo nadzorujemo proračunsko porabo ministrstva in organov v njegovi sestavi, porabo sredstev EU v ministrstvu in organih v njegovi sestavi. Nadzorujemo delovanje notranjih kontrol za zagotavljanje zakonitosti in učinkovitosti poteka poslovanja ministrstva in organov v sestavi.

Nadzorujemo izvajanje notranjih predpisov in navodil o poslovanju ministrstva in organov v njegovi sestavi, zanesljivost računovodskih informacij oziroma točnost in popolnost evidenc ministrstva in organov v njegovi sestavi.

Zagotavljamo preprečevanje napak in prevar v okviru ministrstva in organov v sestavi ter varovanje sredstev in premoženja ministrstva in organov v sestavi. Vodimo postopke pri izvajanju nadzora s strani institucij nadzora Republike Slovenije in EU nad delovanjem ministrstva in organov v njegovi sestavi, pripravljamo analize in poročila, svetujemo pri sprejemanju odločitev za vzpostavitev in izboljševanje delovanja sistemov za obvladovanje tveganj, kontrol in postopkov poslovodenja v poslovanju ministrstva in organov v njegovi sestavi. Sodelujemo v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.

Iskalnik