Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministrice izvajamo strokovne naloge, organiziramo in usklajujemo naloge ministra in državnega sekretarja ter jima svetujemo. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo tudi delo med organizacijskimi enotami ministrstva in spremljamo izvajanje nalog.

Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih teles ministrstva. Usklajujemo tudi medresorsko komuniciranje z drugimi ministrstvi, organi v sestavi oziroma drugimi organi državne in javne uprave.