Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Sekretariatu opravljamo naloge spremljajočih, metodoloških in strokovno-tehničnih nalog na področju organizacije ministrstva, materialnega poslovanja in programiranja dela, upravljanja kadrovskih virov, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, javnih naročil, zagotavljanja informacij javnega značaja, obrambnih zadev ter strokovnih zadev v zvezi z vključenostjo v zvezo NATO.

V ožjem Sekretariatu opravljamo naloge, ki se nanašajo na vodenje in usklajevanje opravljanja spremljajočih, organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog, ki so skupnega pomena za vsa področja dejavnosti ministrstva. Spremljamo gradiva Državnega zbora, vlade, ministrstev in EU ter nadzorujemo izvajanje nalog v zvezi z gradivi teh organov.

Pripravljamo gradiva za vlado ter vodimo, organiziramo in usklajujemo delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, obrambnih priprav, civilnega kriznega načrtovanja in zaščite ključne infrastrukture na ministrstvu ter v organih v njegovi sestavi.

Izvajamo naloge na področju varovanja tajnih podatkov, organiziramo, usklajujemo in izvajamo naloge v zvezi z zvezo NATO in drugimi mednarodnimi združenji s področja zagotavljanja državne varnosti. Usklajujemo predloge, pripombe, stališča in mnenja h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju, ki so skupnega pomena za ministrstvo.

Zagotavljamo gospodarno porabo sredstev za delovanje ministrstva in nadzorujemo izvajanje spremljajočih, organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog na ministrstvu ter v organih v sestavi.

 • Pravna služba

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Sekretariat

  Langusova ulica 4
  1000 Ljubljana

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Sekretariat

  Langusova 4
  1000 Ljubljana

 • Služba za splošne zadeve in informatiko

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Sekretariat

  Langusova 4
  1000 Ljubljana

 • Služba za javna naročila

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Sekretariat

  Langusova 4
  1000 Ljubljana

Iskalnik