GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sekretariatu opravljamo naloge spremljajočih, metodoloških in strokovno tehničnih nalog na področju organizacije ministrstva, materialnega poslovanja in programiranja dela, upravljanja s kadrovskimi viri, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, javnih naročil, zagotavljanja informacij javnega značaja, obrambnih zadev ter strokovnih zadev v zvezi z vključenostjo v zvezo NATO.

V ožjem Sekretariatu opravljamo naloge, ki se nanašajo na vodenje in usklajevanje opravljanja spremljajočih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog, ki so skupnega pomena za vsa področja dejavnosti ministrstva. Spremljamo gradiva državnega zbora, vlade RS, ministrstev in EU ter nadzorujemo realizacijo nalog v zvezi z gradivi teh organov.

Pripravljamo gradiva za vlado in vodimo, organiziramo in koordiniramo delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, obrambnih priprav, civilno kriznega načrtovanja in zaščite kritične infrastrukture v ministrstvu ter organih v njegovi sestavi.

Izvajamo naloge na področju varovanja tajnih podatkov, organiziramo, koordiniramo in izvajamo naloge v zvezi z zvezo NATO in drugimi mednarodnimi asociacijami s področja zagotavljanja nacionalne varnosti. Usklajujemo predloge, pripombe, stališča in mnenja h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju, ki so skupnega pomena za ministrstvo.

Zagotavljamo racionalno porabo sredstev za delovanje ministrstva in  nadzorujemo izvajanje spremljajočih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog v ministrstvu ter v organih v sestavi.