Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sekretariatu opravljamo naloge spremljajočih, metodoloških in strokovno-tehničnih nalog na področju organizacije ministrstva, materialnega poslovanja in programiranja dela, upravljanja kadrovskih virov, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, javnih naročil, zagotavljanja informacij javnega značaja, obrambnih zadev ter strokovnih zadev v zvezi z vključenostjo v zvezo NATO.

V ožjem Sekretariatu opravljamo naloge, ki se nanašajo na vodenje in usklajevanje opravljanja spremljajočih, organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog, ki so skupnega pomena za vsa področja dejavnosti ministrstva. Spremljamo gradiva Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU ter nadzorujemo izvajanje nalog v zvezi z gradivi teh organov.

Pripravljamo gradiva za vlado ter vodimo, organiziramo in usklajujemo delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, obrambnih priprav, civilnega kriznega načrtovanja in zaščite ključne infrastrukture na ministrstvu ter v organih v njegovi sestavi.

Izvajamo naloge na področju varovanja tajnih podatkov, organiziramo, usklajujemo in izvajamo naloge v zvezi z zvezo NATO in drugimi mednarodnimi združenji s področja zagotavljanja državne varnosti. Usklajujemo predloge, pripombe, stališča in mnenja h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju, ki so skupnega pomena za ministrstvo.

Zagotavljamo gospodarno porabo sredstev za delovanje ministrstva in nadzorujemo izvajanje spremljajočih, organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog na ministrstvu ter v organih v sestavi.

Iskalnik