Skoči do osrednje vsebine

Instrument za povezovanje Evrope - področje energetike

S financiranjem energetskih omrežij bo mogoče dodatno povezati notranji energetski trg, zmanjšati energetsko odvisnost EU in povečati zanesljivost preskrbe z energijo.

Skladno z Uredbo EU št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi IPE bo v energetski sektor vloženih slabih 6 milijard evrov za izgradnjo vseevropskega infrastrukturnega omrežja, da bi se izpolnili cilji glede energetike in podnebja iz strategije Evropa 2020. S pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope bo mogoče odpraviti tudi finančne vrzeli in ozka grla v omrežju. Notranji energetski trg se bo nadalje razvijal z izboljševanjem medsebojnih povezav, s čimer bo zagotovljena zanesljivejša preskrba z energijo, omogočen pa bo tudi stroškovno učinkovitejši prenos obnovljive energije po vsej Uniji. Sredstva instrumenta za povezovanje Evrope bodo zagotovila vzvod za nadaljnje financiranje drugih zasebnih in javnih vlagateljev.