Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Za delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje rudarstva je pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Ceste

Letalstvo

Cestni promet in logistika

Železnice

Pomorstvo

Energetika

Rudarstvo

Tehnične specifikacije za cestno in železniško infrastrukturo (TSPI)

Na spletni povezavi se nahajajo aktualne tehnične specifikacije za cestno in železniško infrastrukturo (TSPI), ki so bile pripravljene v okviru posameznih tehničnih odborov.