Skoči do osrednje vsebine

Začetek del gradnje mostu v Stahovici

V prihodnjem tednu je predviden začetek gradbenih del izgradnje novega mostu čez Kamniško Bistrico v Stahovici na regionalni cesti R1-225, odsek 1083 Kamnik (Mekinje)−Stahovica v km 3,300.

Projekt obsega izvedbo novega prednapetega premostitvenega objekta (mostu), temeljenega na uvrtanih armiranobetonskih pilotih. Dolžina med krajnimi oporniki bo znašala 40 metrov. V sklopu del je predvidena tudi rekonstrukcija navezovalnih cest v skupni dolžini približno 400 metrov, vključno z izvedbo podpornih zidov ter ureditev celotne komunalne infrastrukture in vodnogospodarskih ureditev.

Začetek del je predviden med 8. in 12. julijem 2024, in sicer z deli v vodotoku. Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je 20. julij 2025.

Promet bo v času gradbenih del potekal izmenično enosmerno, po začasnem montažnem mostu Mabey.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.