Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Konferenca o Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo in raziskave za trajnostni energetski prehod

  Na Bledu poteka konferenca o Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (»SET Plan«), naslovljena Raziskave in inovacije za pravičen in trajnostni energetski prehod. Udeleženci se strinjajo z ugotovitvijo, da bo pri prehodu na podnebno nevtralnost do leta 2050 ključnega pomena nizkoogljična energija, ki bo slonela na novih tehnoloških obravnavah in delovanju.

 • Potrjeno sofinanciranje izdelave dokumentacije za 2. odsek severnega dela 3. razvojne osi

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes odobrila sofinanciranje projekta "Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug" iz evropskih kohezijskih sredstev. Gre za projekt, ki obsega izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo nove hitre ceste v skupni dolžini 17,2 km, v skupni vrednost dobrih 16,77 milijonov evrov. Projekt bo sofinanciran v višini nekaj manj kot 11 milijonov evrov iz evropskih sredstev v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 • Virtualni informativni dan o razpisu »IPE promet 2021«

  Ministrstvo za infrastrukturo je 17. novembra 2021, v sodelovanju z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za mobilnost in promet (DG MOVE) in Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), organiziralo IPE info dan 2021 za slovenske prijavitelje, za novi razpis Evropske komisije v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

 • Danes je zadnji dan za prijavo na virtualni info dan IPE promet 2021

  Na virtualnem informativnem dnevu boste izvedeli vse o aktualnem razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet 2021.

 • Okrepljen nadzor izvajanja pogoja PCT v javnem potniškem prometu

  Ministrstvo za infrastrukturo in Inšpektorat RS za infrastrukturo uporabnike javnega potniškega prometa obveščajo, da bo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer preverjanje izvajanja veljavnih pravil uporabe, natančneje pogoja PCT, dodatno okrepljeno.

 • IPE info dan Slovenija 2021 - samo virtualno

  Virtualni informativni dan je namenjen predstavitvi aktualnega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet 2021.

 • Slovenija pristopila k pobudi "Zavezništvo za krepitev izstopa iz premoga"

  Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes udeležil Dneva energije na 26. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov za spremembo podnebja (COP26). Slovenija je pristopila k pobudi Zavezništvo za krepitev izstopa iz premoga in na COP26 podprla Izjavo o javni podpori k čistemu energetskemu prehodu.

 • Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o letalstvu

  Veljavni Zakon o letalstvu je bil uveljavljen leta 2001. Bistvenih, vsebinskih sprememb od leta 2001 ni bilo sprejetih. Za učinkovito in sodobno slovensko civilno letalstvo je po 20 letih uporabe potrebno sprejeti nov Zakon o letalstvu.

 • Celje in Semič nagrajeni občini na Evropskem tednu mobilnosti

  Evropski teden mobilnosti (ETM), ki poteka že dvajseto leto zapored, je bil letos posvečen promociji aktivnih oblik mobilnosti.

 • Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

  Na Bledu je 20. oktobra 2021 potekal 15. sestanek Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganji, izkoriščanjem in razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (NEK).

 • Informacija o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih

  Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih.

 • Minister Vrtovec na konferenci na visoki ravni o viziji trajnostnega zračnega prevoza po globalni pandemiji

  Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se v Bruslju udeležuje Konference na visoki ravni Mednarodne organizacije za civilno letalstvo z naslovom "Enotna vizija trajnostnega zračnega prevoza po globalni pandemiji".

 • Virtualni informativni dan o razpisu IPE promet 2021 - instrument za infrastrukturo za alternativna goriva

  Evropska komisija bo v okviru finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE), v sodelovanju z Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), 14. oktobra 2021 od 14:30 do 17:00 na videokonferenci predstavila Instrument za infrastrukturo za alternativna goriva. Evropska sredstva tega razpisa so namenjena podpori uvajanju alternativnih goriv in oskrbovalne infrastrukture, ki bo prispevala k razogljičenju prometa na vseevropskem prometnem omrežju TEN-T.

 • Podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve kolesarske povezave Bled – Bohinj

  Državni sekretar Aleš Mihelič je danes z županom Občine Bled Janezom Fajfarjem in županom Občine Bohinj Jožetom Sodjo podpisal sporazum o sofinanciranju ureditve kolesarske povezave Bled – Bohinj. Vrednost sporazuma je 17.859.263,25 evrov, od tega bo Ministrstvo za infrastrukturo prispevalo dobrih 11,5 milijona evrov. Izgradnja kolesarske povezave bo zaključena leta 2023.

 • Od 1. oktobra v Ljubljani in Mariboru upokojenci brezplačno z javnim mestnim prevozom

  Ministrstvo za infrastrukturo je s pogodbama med Mestnima občinama Ljubljana in Maribor ter obema javnima podjetjema, ki izvajata mestni prevoz potnikov (LPP in MARPROM), zagotovilo upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom in vojnim veteranom, ki imajo brezplačno vozovnico za območje Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu v obeh mestih.

 • Minister Vrtovec: Železnica je prihodnost in hrbtenica trajnostne prometne ureditve

  Danes je na železniško postajo v Ljubljani prispel vlak Conncecting Europe Express, ki je bil uveden v okviru evropskega leta železnic in je v začetku tega meseca speljal z železniške postaje v Lizboni. Potnike in vse zbrane je ob prisotnosti evropske komisarke za promet Adine Vălean nagovoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

 • Prometni ministri za široko javno mrežo polnilne infrastrukture za alternativna goriva

  Prometni ministri so na Brdu pri Kranju na neformalnem srečanju ob prisotnosti komisarke za promet Adine Vălean spregovorili o nekaterih ključnih vidikih predloga uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki je del zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55«. Zavzeli so se za jasne cilje in široko javno mrežo polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

 • Prometni in energetski ministri o doseganju ciljev na področju razogljičenja v prometnem in energetskem sektorju

  O spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov, energetski učinkovitosti in vprašanjih, povezanih s skupnimi izzivi zaradi uvajanja množične e-mobilnosti, so danes na Brdu pri Kranju na neformalnem srečanju, ki ga je vodil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, razpravljali ministri in ministrice za promet in energijo.

 • EU za krepitev energetske povezanosti v Srednji in Jugovzhodni Evropi

  Ministri držav, sodelujočih v pobudi za energetsko povezanost Srednje in Jugovzhodne Evrope (pobuda CESEC), so ob prisotnosti komisarke za energijo Kadri Simson razpravljali o trenutnem stanju in prihodnosti energetskih sistemov držav regije. Bili so si edini, da je energetska povezanost ključna za uspešen in stroškovno učinkovit energetski prehod.

 • 67 potrjenih projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav

  V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je SVRK izdal še 10 novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 73,91 milijonov evrov in bodo v višini 25,68 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).