Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Dodeljena nova evropska sredstva za infrastrukturo za alternativna goriva

  Evropska komisija je objavila, da bo zagotovila več kot 352 milijonov evrov finančne podpore za 26 infrastrukturnih projektov, ki bodo prispevali k zelenemu prehodu v prometu v Evropski uniji.

 • Nova letalska povezava med Ljubljano in Luksemburgom

  Vzpostavitev povezave Luksemburg-Ljubljana-Luksemburg je rezultat javnega razpisa za subvencioniranje letaliških pristojbin na ljubljanskem letališču, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo izvedlo aprila letos kot enega prvih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije.

 • Cene kalkulativnih elementov iz veljavnih koncesijskih pogodb za redno vzdrževanje državnih cest

  Na sestanku, ki je bil dne 5. septembra 2023 v Mislinji, so župani občin savinjske in koroške regije, ki jih je 4. avgusta 2023 prizadela ujma, izrazili željo po objavi cenika koncesijskih pogodb (redno vzdrževanje glavnih in regionalnih cest).

 • Zaključena je nadgradnja železniške postaje Domžale

  Zaključena so dela na železniški postaji Domžale. Postaja se sedaj ponaša s prenovljeno peronsko in tirno infrastrukturo, z novim podhodom ter prenovljenim postajnim poslopjem.

 • Izjemoma dovoljen promet težjih tovornih vozil

  V času od sobote, 12. avgusta do torka, 15. avgusta 2023, je zaradi izrednih razmer dovoljen promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kg, če se promet izvaja z namenom odpravljanja posledic poplav. V ponedeljek, 14. avgusta 2023, je zaradi izrednih razmer dovoljen promet vseh tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kg.

 • Video

  Prevoznost državnih cest in oskrba z elektriko se izboljšujeta

  Na današnji izjavi o aktualnih razmerah na območjih, prizadetih v poplavah, so sodelovali minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, v. d. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite Notranjska Sandi Curk in predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ Nina Pirnat.

 • Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

  V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta.

 • Krizni sestanek v zvezi z aktualnimi razmerami na področju državne prometne infrastrukture

  Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je dopoldne sestala s predstavniki družb DARS, SŽ – infrastruktura, DRI – družba za razvoj infrastrukture ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Namen sestanka je bil preučiti možnosti za čimprejšnjo zagotovitev pomoči in vzpostavitev prevoznosti infrastrukturnih objektov na območjih, ki jih je prizadela katastrofalna povodenj.

 • Na drugi rok razpisa za izboljšanje letalske povezljivosti se je prijavil en letalski prevoznik

  Vlogo je vložil letalski prevoznik AirBaltic, ki namerava vzpostaviti novo letalsko progo Ljubljana - Riga – Ljubljana, v poletni sezoni letenja 2024. Komisija za dodelitev pomoči, ki je vodila postopek razpisa, bo preverila, ali omenjeni letalski prevoznik izpolnjuje vse potrebne pogoje za dodelitev pomoči.

 • Približuje se zadnji rok razpisa IPE za gradnjo polnilne infrastrukture za alternativna goriva

  16. septembra 2021 objavljeni razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva se bo zaključil 7. novembra 2023. Slovenske prijave pričakujemo na Ministrstvu za infrastrukturo do 7. oktobra 2023. Evropska komisija je objavila spremembo razpisnih pogojev.

 • Aktivnosti za boljšo pretočnost prometa na območjih nekdanjih mejnih prehodov

  Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Helga Dobrin in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) mag. Andrej Rajh sta na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja predstavila dosedanje aktivnosti za boljšo pretočnost prometa na območjih nekdanjih mejnih prehodov na slovensko-hrvaški meji.

 • Ministra Boštjan Poklukar in Alenka Bratušek obiskala Regionalni nadzorni center Ljubljana

  Na Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za infrastrukturo in v družbi DARS se zavedamo pomembnosti ohranjanja in izboljšanja pretočnosti avtocest in hitrih cest. Problematika naraščanja prometa predstavlja izziv za celotno družbo, zato je uprava družbe DARS v Regionalnem nadzornem centru Ljubljana gostila ministra mag. Alenko Bratušek in Boštjana Poklukarja.

 • Nov razpis za dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom

  Ministrstvo za infrastrukturo je izvedlo postopek Javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Republike Slovenije za dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije ali z njega, do kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem zračnem prostoru.

 • Odobrena nova evropska sredstva za izboljšanje prometne infrastrukture v Sloveniji

  Evropska komisija je objavila rezultate razpisa iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (angleško Connecting Europe Facility - CEF) za projekte na vseevropskem prometnem omrežju TEN-T. Trem slovenskim projektom je skupaj odobrenih več kot 74 milijonov evrov nepovratni sredstev.

 • Preventivna akcija za ozaveščanje voznikov o nevarnostih kronične utrujenosti

  Neodvisni sindikat delavcev Slovenije na postajališčih ob cestah voznike tovornjakov in avtobusov ozavešča o tveganjih, ki jih prinaša kronična utrujenost. Opozoriti želijo na ključno vlogo kakovostnih počitkov med vožnjo za ohranjanje dobrega psihofizičnega stanja voznika.

 • Novice o razpisih programa Instrument za povezovanje Evrope

  Trenutno sta odprta dva razpisa programa Instrument za povezovanje Evrope.

 • Evropska sredstva za digitalizacijo avtocestnega omrežja

  Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave družbe Dars Valentin Hajdinjak sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Digitalizacija avtocestnega omrežja v Sloveniji. Vrednost projekta je dobrih 20 milijonov evrov, od tega večina (12 milijonov evrov) iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 • Pomembne naložbe v izboljšanje železniške infrastrukture

  Ob navzočnosti premierja Roberta Goloba in infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so uradno odprli prenovljeno železniško postajo v Grosupljem, predstavniki Slovenskih železnic pa so z družbo Stadler podpisali pogodbo za nakup 20 novih potniških vlakov.

 • Ministrstvo bo nadaljevalo postopke za izboljšanje letalske povezljivosti

  Vlada sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo, v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji, nadaljuje postopke za iskanje pravnih, ekonomskih (vključujoč tudi vidik državne pomoči) in drugih potrebnih rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami. Objavljamo analizi, ki sta podlaga za te postopke.

 • Severni krak tretje razvojne osi bo dokončan junija 2028

  Po večmesečnem usklajevanju je ministrica Alenka Bratušek danes, po sestanku z vodstvom družbe Dars in župani občin na območju severnega dela tretje razvojne osi, javnosti predstavila terminski načrt izgradnje tega pomembnega infrastrukturnega projekta, ki ga je strokovno preveril tudi mednarodno priznani projektant Marjan Pipenbaher.